روش های نوین در مکانیک محاسباتی - روش تحلیل هم هندسی - 12 تیر

Sample image

سخنران: جناب آقای دکتر جمشید فضیلتی، عضو هیات علمی پژوهشگاه هوافضا

تاریخ: ۹8/04/12 ساعت: 14:00

مکان: سالن جلسات پژوهشگاه هوافضا

ورود برای کلیه اساتید، متخصصان و دانشجویان آزاد است.

لطفا جهت هماهنگی ورود و شرکت در سخنرانی، با شماره تلفن 88366030 داخلی 343 و یا 164 تماس حاصل فرمایید.

چکیده:

با رشد و توسعه سامانه های محاسباتی، تلاش مهندسی برای بهینه سازی، افزایش کارایی و تقویت الگوریتم‌های محاسباتی ادامه دارد. در حوزه مکانیک محاسباتی، پس از معرفی روش اجزای محدود در دهه 1940 میلادی، توسعه این روش و سایر الگوریتم ها جریان اصلی ارتقای این حوزه بوده است. در این ارائه برخی از مهم ترین روش های مورد توجه در دو دهه اخیر مرور و در این میان روش محاسباتی تحلیل هم هندسی نیز معرفی می‌شود.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اطلاعیه‌ها روش های نوین در مکانیک محاسباتی - روش تحلیل هم هندسی - 12 تیر