اثرات زیستی میدان مغناطیسی ایستا بر گیاهان

Sample image

سخنران: سرکار خانم دکتر حلیمه حسن‌پور ، عضو هیات علمی پژوهشگاه هوافضا

تاریخ: ۹8/03/22 ساعت: 14:00

مکان: سالن جلسات پژوهشگاه هوافضا

ورود برای کلیه اساتید، متخصصان و دانشجویان آزاد است.

لطفا جهت هماهنگی ورود و شرکت در سخنرانی، با شماره تلفن 88366030 داخلی 343 و یا 164 تماس حاصل فرمایید.

چکیده:

اثر میدان مغناطیسی بر سیستم های زیستی از موضوعات جالب تحقیقاتی می¬باشد. امروزه استفاده از وسایل الکترونیکی منجر به افزایش شدت های مختلف میدان های مغناطیسی در اطراف ما شده است و می تواند بر سلامتی موجودات زنده تاثیر گذار باشد. در فضا نیز تاثیر میدان مغناطیسی ایجاد شده در محفظه های زیستی بر ارگانیسم های زنده مورد توجه بوده و علاوه بر تنش میکروگراویتی، اثر میدان‌ها بر رشد و نمو موجودات زنده  مورد بررسی قرار می‌گیرد. میدان مغناطیسی مشابه با تنش های دیگر محیطی نظیر دما و فشار، دارای اثرات مختلفی بر بافت های سلولی است. تاثیر میدان مغناطیسی به طور کلی وابسته به حساسیت مغناطیسی اندام هدف و شدت میدان می‌باشد. همانطوریکه میدانیم سلول ها حاوی اندامک مختلف و مولکول های آلی نظیر غشا، میتوکندری، پروتئین و دی‌ان‌آ بوده که می توانند  به میدان مغناطیسی پاسخ دهند. پلی مرهای سلولی نظیر میکروتوبول ها که دارای سازمان یافتگی ویژه‌ای در درون سلول هستند نیز می‌توانند تحت میدان مغناطیسی تغییر آرایش یابند. از طرفی اجزای مختلف سلولی حساسیت‌های متفاوتی نسبت به میدان مغناطیسی داشته و نیاز به بررسی‌های پاسخ اندامک‌های مختلف می باشد. در مطالعات تاثیر میدان مغناطیسی، مدت زمان اعمال تیمار و شدت تیمار بسیار مهم است. به طور واضح انواع متفاوتی از میدان مغناطیسی (میدان مغناطیسی ثابت، دینامیکی، متغیر) و شدت‌های مختلف (ضعیف، متوسط و بالا) میتوانند نتایج متفاوتی روی سلول‌ها داشته باشند. در این سخنرانی تاثیر میدان مغناطیسی ثابت بر رشد و نمو گیاهان مورد بحث قرار می گیرد. 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اطلاعیه‌ها اثرات زیستی میدان مغناطیسی ایستا بر گیاهان