اهمیت ارابه فرود هواپیمای سبک

Sample image

سخنران: جناب آقای دکتر محمد طاهای ابدی، عضو هیات علمی پژوهشگاه هوافضا

تاریخ: ۹8/03/22 ساعت: 14:00

مکان: سالن جلسات پژوهشگاه هوافضا

ورود برای کلیه اساتید، متخصصان و دانشجویان آزاد است.

لطفا جهت هماهنگی ورود و شرکت در سخنرانی، با شماره تلفن 88366030 داخلی 343 و یا 164 تماس حاصل فرمایید.

چکیده:

ارابه فرود قسمتی از سازة هواپیما و مکانیزم مهمی است که ضمن تحمل وزن و حفظ پایداری هواپیما در مسیر فرود و ممانعت از تماس اجزای هواپیما با زمین و امکان حرکت و مانور هواپیما روی باند پرواز، وظیفه جذب انرژی ناشی از فرود هواپیما و کاهش سرعت آن بر روی باند پرواز را برعهده دارد. آمار سوانح پروازی نشان می‌دهد بعد از سوانح ناشی از عملکرد نامطلوب موتور، کارکرد ناقص ارابه فرود به عنوان عاملدوم در سوانح هوایی است. انواع مختلفی از ارابه‌های فرود با توجه به سطح فرود طراحی شده استبه‌طوری که برای فرود بر روی سطح باند پرواز از ارابه فرود چرخ‌دار ثابت یا جمع‌شونده، فرود بر سطح یخ از ارابه فرود دارای تیغه‌های اسکی، فرود در سطح آب از شناور استفاده می‌شود. از آنجا که اکثر هواپیماهای سبک بین فرودگاه‌های کوچک در حومه شهرها پرواز می‌کنند در این سمینار ارابه های فرود چرخ‌دار توضیح داده می‌شود. تجهیزات مهمی که در این نوع ارابه‌های فرود توضیح داده می‌شود شامل تجهیزات جاذب‌ ضربه ناشی از فرود هواپیما،‌ ترمزهای کاهنده سرعت هواپیما در سطح باند پرواز،‌ سیستم‌های جمع‌کننده ارابه فرود، کنترل‌کننده راستای چرخ‌های ارابه فرود برای هدایت و جابه‌جایی هواپیما به محل مورد نظر قبل و بعد از پرواز، تجهیزات اخطاردهنده نزدیک‌شدنهواپیما به باند پرواز در لحظة فرود و سطوح آیرودینامیکی ثابتی است که برای هدایت جریان هوا در حین پرواز هواپیماها با ارابه فرود ثابت استفاده می‌شود.  

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اطلاعیه‌ها اهمیت ارابه فرود هواپیمای سبک