جریان‌های چندفازی

Sample image

سخنران: جناب آقای پروفسور گودرز احمدی، عضو هیات علمی دانشگاه کلارکسون آمریکا و چهره ماندگار سال 1381

تاریخ: ۹8/03/05 ساعت: 14:00

مکان: سالن جلسات پژوهشگاه هوافضا

ورود برای کلیه اساتید، متخصصان و دانشجویان آزاد است.

لطفا جهت هماهنگی ورود و شرکت در سخنرانی، با شماره تلفن 88366030 داخلی 343 ویا 164 تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اطلاعیه‌ها جریان‌های چندفازی