برگزاری کارگاه آموزشی؛ تخمين وضعيت فضاپيما با سنسورهاي دمايی

Sample image

سخنران: دکتر علیرضا علیخانی؛ عضو هیات علمی و رئیس پژوهشکده سامانه‌های فضایی پژوهشگاه هوافضا

تاریخ: ۹7/07/25 ساعت: ۱6:۰۰-۱۴:۰۰

مکان: پژوهشگاه هوافضا

ورود برای اساتید و متخصصان و دانشجویان آزاد است. برای شرکت کنندگان گواهی حضور صادر می گردد.

خواهشمند است اسامی خود را هر چه سریعتر از طریق شماره تلفن 88366030 داخلی 343 اعلام فرمایید.

 

چکیده:

در این سخنرانی مسئله تخمین وضعیت یک فضاپیما با استفاده از داده‌های دمایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با توجه به ماهیت محیط فضا، عمده‌ترین مکانیزم انتقال حرارت در این محیط تشعشع خواهد بود و منابع اصلی گرمازا که سطوح خارجی فضاپیما با آنها تبادل حرارت دارند، خورشید و زمین می‌باشند. از این لحاظ، حرارت خالص دریافتی سطوح یک ماهواره که نسبت به انتقال حرارت با المان‌های داخلی ایزوله شده‌اند، صرفاً مرتبط با این دو منبع خواهد بود. جهت به‌کارگیری داده‌های دمایی برای تعیین وضعیت فضاپیما، مدلی که ارتباط میان حرارت خالص دریافتی سطوح و وضعیت فضاپیما را برقرار می‌کند توسعه داده شده است. در این مدل سه سطح عمود بر هم فضاپیما مد نظر قرار گرفته است. ایده اصلی در توسعه این مدل بر این مبنا قرار دارد که اطلاعات موقعیت فضاپیما در دسترس است و بدین صورت با استفاده از مفهوم ضرایب دید، حرارت دریافتی سطوح و وضعیت فضاپیما در ارتباط با یکدیگر خواهند بود. 

 

 

 

 

 

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اطلاعیه‌ها برگزاری کارگاه آموزشی؛ تخمين وضعيت فضاپيما با سنسورهاي دمايی