روانشناسی سازمانی و رابطه آن با شغل ما

Sample image

سخنران: سرکار خانم مریم مفتخر حسینی، دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی

تاریخ: ۹7/06/14 ساعت: ۱6:۰۰-۱۴:۰۰

مکان: پژوهشگاه هوافضا

ورود برای اساتید و متخصصان و دانشجویان آزاد است. برای شرکت کنندگان گواهی حضور صادر می گردد.

خواهشمند است اسامی خود را هر چه سریعتر از طریق شماره تلفن 88366030 داخلی 343 اعلام فرمایید.

 

چکیده:

یکی از شاخه‌های جدید علم که مسئله نیروی انسانی و دیگر جنبه‌های مربوط به دنیای کار

را در کانون توجه خود دارد، روان‌شناسی صنعتی و سازمانی است.

موضوع این شاخه از دانش مطالعه علمی رابطه میان انسان و دنیای کار است.

آثار عملی خدمات مذکور در سازمان‌ها بسیار زیاد است که از آن جمله می‌توان، بهبود رضایت کارکنان، پیشگیری از فرسودگی منابع انسانی، کمک به توسعه منابع انسانی، معنادار کردن سازمان غیررسمی،  فراهم کردن بستر لازم برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک برای روان سازمان و بالا بردن انگیزه کارکنان را نامبرد که همگی این آثار صرفنظر از صرفه‌جویی در سرمایه‌گذاری جدید برای نیروی انسانی موجب تحقق رسالت توجه به کرامت انسانی در سازمان‌ها می‌شود.

روانشناسان صنعتی و سازمانی می‌توانند در زمینه‌هایی از قبیل:  کارمندیابی، گزینش، کارگماری و طبقه‌بندی کارکنان، برنامه‌ریزی و آموزش نیروی انسانی، ارزشیابی شغل و عملکرد شغلی، کاهش سوانح و افزایش ایمنی، بهبود شرایط محیط کار، افزایش انگیزه و روحیه کار، افزایش دلبستگی، خشنودی شغلی و تعهد سازمانی، کاهش فشار روانی شغلی، بهبود ارتباطات، ایجاد تغییرات مناسب، مشاوره شغلی و حرفه‌ای، افزایش بهداشت روانی، روابط فرهنگی و هماهنگی میان انسان و ماشین نقش مؤثر و کارساز داشته باشند.

 

 

 

 

 

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اطلاعیه‌ها روانشناسی سازمانی و رابطه آن با شغل ما