شناسایی توده های جلبک دریایی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

Sample image

سخنران: دکتر مسعود مرادی

تاریخ: ۹7/04/27 ساعت: ۱6:۰۰-۱۴:۰۰

مکان: پژوهشگاه هوافضا

ورود برای اساتید و متخصصان و دانشجویان آزاد است. برای شرکت کنندگان گواهی حضور صادر می گردد.

خواهشمند است اسامی خود را هر چه سریعتر از طریق شماره تلفن 88366030 داخلی 343 اعلام فرمایید.

 

چکیده:

گسترش توده‌های جلبکی در دریاها یک پدیده معمول است و موقعی که گسترش و شدت آنها از کنترل خارج شود، توازن اکوسیستم را بر هم می‌زند و برای سلامت آبزیان و در مواردی نادر برای انسان‌ها خطرناک می‌باشند. 

به منظور تشخیص توده‌های جلبکی در دریای خزر و خلیج فارس، از داده‌های ماهواره‌های MODIS، MERIS و SeaWifs از سال 2005 تا 2012 استفاده شده است. پس از پیش پردازش‌های لازم، شاخص‌های روزانه Chl-a ، NDVI، MCI، RI و FAI از تصاویر استخراج و با استفاده از روش‌های EOF، SVD، PSD و WT آنالیز شدند. نتایج پردازش‌ها با یکدیگر تلفیق و با استفاده از شبکه عصبی طبقه‌بندی تصاویر انجام شد. نتایج نشان داد که الگوریتم‌های مورد نظر برای مناطق دور از ساحل، به-درستی نواحی شکوفایی توده های جلبکی را نشان داده‌اند، ولی آب‌های نزدیک ساحل به دلیل بالا بودن مقادیر کلروفیل و NDVI قابل تمایز نبودند. علاوه‌براین مطالب، در این سخنرانی موضوع استفاده از مدل‌سازی سامانه‌های پویا (SD) و تکنولوژی Web-GIS یک سامانه کاربردی برای پایش شکوفایی جلبکی در دریاهای ایران نیز ارائه می‌شود.

 

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اطلاعیه‌ها شناسایی توده های جلبک دریایی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای