ارزیابی عمر باقی مانده قطعات با استفاده از مدل مبتنی بر روش شبکه عصبی مصنوعی

Sample image

دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد 

ارائه دهنده: سیّدمسعود حسینی

زمان: 16 اسفند 1396  ساعت: 14:00

 

اساتید راهنما: دکتر محمّد علی فارسی  

 

 مکان: شهرک غرب- خیابان ایران زمین- خیابان مهستان- بن بست 15 هوافضا- پژوهشگاه هوافضا- ساختمان تحصیلات تکمیلی

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اطلاعیه‌ها ارزیابی عمر باقی مانده قطعات با استفاده از مدل مبتنی بر روش شبکه عصبی مصنوعی