کنترل وضعیت تحمل‌پذیر عیب فعال فضاپیمای ناقص عملگر

Sample image

دفاع رساله دکتری 

ارائه دهنده: روزبه مرادی

زمان: 14 آذر 1396  ساعت: 17:00

 

اساتید راهنما: دکتر علیرضا علیخانی/ دکتر محسن فتحی

چکیده:در این رساله، مساله کنترل تحمل پذیر عیب فعال فضاپیمای ناقص-عملگر، با دو هدف پایدارسازی سرعت زاویه‌ای و کنترل وضعیت مورد بررسی قرار گرفته است. کنترل تحمل‌پذیر عیب شاخه‌ای از علم کنترل است که هدف آن، کنترل سیستم‌هایی است که دچار عیب در ناحیه سیستم/سنسور/عملگر شده‌اند. در کنار سایر چالش‌ها، دو چالش بسیار مهم در حوزه کنترل تحمل‌پذیر‌عیب فعال وجود دارند: ناقص-عملگری و عدم وجود دید کافی نسبت به تاثیر ترکیبی عیوب بر روی معیارهای عملکردی سیستم. جهت رفع نسبی این چالش‌ها، رویکردهای مختلفی در این رساله ارائه شده‌اند: معرفی ایده شکست خطی حالت‌ها و توسعه آن برای فضاپیمایی که تحت تاثیر اغتشاش ناهمتاست، استفاده از یک مدل اجتماعی و نهایتاً پیشنهاد روشی جدید بر پایه بهینه‌سازی چند-منظوره. شبیه-سازی‌های انجام گرفته نشان می‌دهند که روش‌های پیشنهاد شده را می‌توان بطور موثری برای پایدارسازی سرعت-های زاویه‌ای و کنترل وضعیت فضاپیمای صلب ناقص-عملگر مورد استفاده قرار داد.

واژه‌های کلیدی: فضاپیمای صلب، سیستم ناقص-عملگر، کنترل تحمل‌پذیر عیب فعال

 مکان: شهرک غرب- خیابان ایران زمین- خیابان مهستان- بن بست 15 هوافضا- پژوهشگاه هوافضا- ساختمان تحصیلات تکمیلی- اتاق 406

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اطلاعیه‌ها کنترل وضعیت تحمل‌پذیر عیب فعال فضاپیمای ناقص عملگر