شبیه سازی عددی آیروآکوستیک جت برخوردی مافوق صوت

Sample image

دفاع رساله دکتری 

ارائه دهنده: مریم صدری

زمان: 21 اسفند 1395  ساعت: 17:00

 

اساتید راهنما: دکتر محمد ابراهیمی/ دکتر کاظم هجرانفر  

چکیده: امواج آکوستیک تولیدشده از جریان جت برخوردی مافوق صوت در هنگام بلند شدن و فرود آمدن هواپیماها و یا پرتاب راکت‌ها و حامل‌های فضایی می‌تواند موجب آسیب به ادوات دقیق، سرنشینان پرواز و همچنین تجهیزات و افراد حاضر در میدان شود.  در این رساله، به منظور دستیابی به ابزار عددی مناسب برای شبیه‌سازی جریان جت آزاد و برخوردی، معادلات ناویر-استوکس به کمک روش اختلاف محدود فشرده گسسته‌سازی شده‌اند و میرایی عددی/فیلتر جهت ایجاد پایداری استفاده شده‌است. به منظور کاهش حجم محاسبات، از شبکه درشت در این رساله برای حل مسائل نمونه، جت آزاد و برخوردی استفاده شده‌است و جهت حذف و یا کاهش اثر استفاده از شبکه درشت، جمله تسخیر گردابه به معادلات اضافه شده‌است. میدان جریان و ایروآکوستیک جت آزاد و برخوردی شبیه‌سازی شده‌ و نتایج قابل قبولی در مقایسه با مراجع مختلف کسب شده‌است و محاسبات جریان و ایروآکوستیک ناحیه پیچیده برخورد جت با صفحه شیب‌دار در دو فاصله مختلف نازل از صفحه برخورد، به درستی انجام شده‌است. به این ترتیب، ابزار محاسباتی موثری در زمینه شبیه‌سازی میدان جریان و ایروآکوستیک جت آزاد و برخوردی مافوق صوت با دیدگاه هزینه محاسباتی اندک تهیه شده‌است.

 مکان: شهرک غرب- خیابان ایران زمین- خیابان مهستان- بن بست 15 هوافضا- پژوهشگاه هوافضا- ساختمان تحصیلات تکمیلی- اتاق 406

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اطلاعیه‌ها شبیه سازی عددی آیروآکوستیک جت برخوردی مافوق صوت