تخمین وضعیت فضاپیما با حسگرهای دمایی از روش فیلترهای غیرخطی

Sample image

دفاع رساله دکتری 

ارائه دهنده: امیر لبیبیان

زمان: 3 بهمن 1395  ساعت: 10:00

 

اساتید راهنما: دکتر علیرضا علیخانی/ دکتر حسین پورتاکدوست 

 

 مکان: شهرک غرب- خیابان ایران زمین- خیابان مهستان- بن بست 15 هوافضا- پژوهشگاه هوافضا- ساختمان تحصیلات تکمیلی- اتاق 406

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اطلاعیه‌ها تخمین وضعیت فضاپیما با حسگرهای دمایی از روش فیلترهای غیرخطی