روش های نوین در مکانیک محاسباتی - روش تحلیل هم هندسی - 5 تیر

Sample image

سخنران: جناب آقای دکتر جمشید فضیلتی، عضو هیات علمی پژوهشگاه هوافضا

تاریخ: ۹8/04/05 ساعت: 14:00

مکان: سالن جلسات پژوهشگاه هوافضا

امواج رادیویی و سلامتی - 5 تیر

Sample image

سخنران: جناب آقای دکتر قاسم کاهه، عضو هیات علمی پژوهشگاه هوافضا

تاریخ: ۹8/04/05 ساعت: 14:00

مکان: سالن جلسات پژوهشگاه هوافضا

پذیرش کارآموز

Sample image

به استحضار می‌رساند که پژوهشگاه هوافضا در تابستان سال جاری جهت کارآموزی در زمینه‌های زیر از دانشجویان دعوت به عمل می‌آورد: 

اثرات زیستی میدان مغناطیسی ایستا بر گیاهان

Sample image

سخنران: سرکار خانم دکتر حلیمه حسن‌پور ، عضو هیات علمی پژوهشگاه هوافضا

تاریخ: ۹8/03/22 ساعت: 14:00

مکان: سالن جلسات پژوهشگاه هوافضا

اهمیت ارابه فرود هواپیمای سبک

Sample image

سخنران: جناب آقای دکتر محمد طاهای ابدی، عضو هیات علمی پژوهشگاه هوافضا

تاریخ: ۹8/03/22 ساعت: 14:00

مکان: سالن جلسات پژوهشگاه هوافضا

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اطلاعیه‌ها