دفاع از رساله دکتری آقای دکتر ایمان بهمن جهرمی

دکتر ایمان بهمن جهرمی، به عنوان سومین فارغ‌التحصیل دکترای مهندسی هوافضای پژوهشگاه هوافضا، از رساله خود با عنوان «بررسی تجربی آیروآکوستیک جت برخوردی در حالت گذرا با استفاده از لوله شوک» در تاریخ 19 شهریور 1396دفاع کرد. 

راهنمایی این رساله به طور مشترک برعهده دکتر محمّد ابراهیمی از پژوهشگاه هوافضا و دکتر کاوه قربانیان از دانشگاه صنعتی شریف بوده است. 

نامبرده مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه شهید باهنر کرمان و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف اخذ کرده است. 

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی خبرها و رویدادها دفاع از رساله دکتری آقای دکتر ایمان بهمن جهرمی