خانواده میمون های فضایی ایران

نوگام

 

اولین فرزند مسافران فضایی ایران در 27 خرداد سال جاری در سلامت کامل متولد شد. این میمون کوچک و بامزه که نوگام نام گرفت، فرزند پیشگام و فرگام اولین میمون های فضایی ایران است که با داشتن والدین فضایی در تاریخ جهان در نوع خود منحصر به فرد است.  

پس از پرتاب موفقیت آمیز محموله های سرنشین دار کاوشگر پیشگام و پژوهش در تاریخ‌های 1391/11/9 و 1392/9/23 که به ترتیب حامل پیشگام و فرگام- اولین و دومین میمون فضایی ایران- بودند، با گذشت بیش از 3 سال از این پرتاب، میمون های فضایی ایران در سلامت کامل به سر می برند.

دامپزشک نوگام پس از انجام معاینات بالینی اعلام کرد که مادر و نوزاد در سلامت کامل به سر می برند و فرایند آماده سازی و پرتاب در گذشته، تاثیری قابل توجهی بر روند تولیدمثل و باروری مسافران فضایی ایران نداشته است (البته این بررسی و مطالعه ادامه دارد). 

 

خانواده میمون های فضایی

فرگام و پیشگام و نوزادشان نوگام

 

 

خانواده میمون های فضایی خانواده میمون های فضایی

نوگام در آغوش مادرش پیشگام

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی خبرها و رویدادها خانواده میمون های فضایی ایران