ارتقاء پژوهشگاه هوافضا به سطح تراز علمی بین المللی

ارتقا به تراز علمی بین المللی

طی نامه شماره 299347/2 مورخ 1395/12/24 از سوی معاونت محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  پژوهشگاه  هوافضا به سطح" تراز علمی بین المللی" ارتقاء پیدا نمود.

طی جلسات متعدد و جلسه توجیهی که در ارتباط با «ارتقاء و تبدیل پنج دانشگاه و پنج مرکز پژوهشی به سطح تراز بین‌المللی» برگزار گردید، برنامه عملیاتی مدون دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های‌  متقاضی ورود به پروژة سطح بین‌المللی مطرح و در کارگروهی با حضور مقام محترم وزارت عتف و تنی چند از صاحب‌نظران و اندیشمندان برجسته حوزه آموزش عالی بررسی شد و برنامه مدون عملیاتی پژوهشگاه هوافضا برای ورود به این طرح مورد تأیید قرار گرفت.

ضمن تبریک به همة همکاران گرامی، امید است طی سال‌های آینده، پژوهشگاه هوافضا، توفیق کسب جایگاهی در میان پنج مرکز پژوهشی برتر در سطح تراز بین‌المللی را بدست آورد.

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی خبرها و رویدادها ارتقاء پژوهشگاه هوافضا به سطح تراز علمی بین المللی