چهارمین کنگره انجمن مهندسی صوتیات ایران

چهارمین کنگره انجمن مهندسی صوتیات ایران

به اطلاع می رساند: 

چهارمین کنگره انجمن مهندسی صوتیات ایران اسفند ماه 1396 در پژوهشگاه هوافضا با همکاری انجمن مهندسی صوتیات ایران برگزار خواهد شد.

 www.asiconf.org

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی خبرها و رویدادها چهارمین کنگره انجمن مهندسی صوتیات ایران