جشن پایان سال در پژوهشگاه هوافضا

دکتر امی

 

روز دوشنبه 23 اسفند ماه جشن پایان سال با حضور ریاست و معاونان پژوهشگاه هوافضا برگزار شد. در این مراسم ریاست محترم پژوهشگاه جناب آقای دکتر امی، رئیس پژوهشگاه، با ذکر تسلیت ایام فاطمیه و بزرگداشت شهدا و جانبازان گزارش فعالیت‌های سال 95 را ارائه داده و در ادامه به برنامه راهبردی سال 1396 که مطابق با برنامه راهبردی هیئت دولت در زمینه هوافضاست اشاره کردند و برای همه کارکنان سالی سرشار از برکت و موفقیت آرزو کردند. 

1در ادامه این مراسم آقای دکتر فارسی، معاون اجرایی گزارش فعالیت خود در سال 95 و نیز برنامه راهبردی سال 1396 را ارائه نمودند. سپس معاون پژوهشی، آقای دکتر ابدی، گزارش فعالیت‌های پژوهشی در سال 95 را ارائه نمودند.

در خاتمه آقای دکتر امی ضمن تشکر از فعالیت و تلاش‌های دکتر ابدی در طول همکاری ایشان به عنوان معاون پژوهشی، آقای دکتر محمد طیبی رهنی را به عنوان معاون پژوهشی جدید پژوهشگاه معرفی کردند و خبر شروع فعالیت مرکز رشد واحدهای فناوری هوافضا در پژوهشگاه هوافضا را به اطلاع همکاران رساندند.

آقای دکتر طیبی با توجه به همکاری‌هایی که در گذشته با پژوهشگاه داشتند و با توجه به بررسی‌های صورت گرفته برنامه آینده خود را در این بخش ارائه دادند.

----

----

----

----

----

----

----

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی خبرها و رویدادها جشن پایان سال در پژوهشگاه هوافضا