سخنرانی آقای مهندس مسعود طایفی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا با عنوان «کاربست عملیاتی فناوری سنجش از دور مستلزم نگرش سیستمی (فرصت‌ها و چالش‌ها)»

سخنرانی علمی

پژوهشگاه هوافضا و انجمن هوافضای ایران در سال 95، با دعوت از اساتید و فرهیختگان علم و دانش به خصوص در زمینه‌های فناوری‌های نو و هوافضا، 19 سخنرانی علمی را برنامه‌ریزی و در محل پژوهشگاه هوافضا برگزار کرده است. 

در این راستا، در روز چهارشنبه 27 بهمن 95 نیز، پژوهشگاه هوافضا با سخنرانی علمی آقای مهندس مسعود طایفی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا، با عنوان «کاربست عملیاتی فناوری سنجش از دور مستلزم نگرش سیستمی (فرصت‌ها و چالش‌ها)» میزبان جمعی از دانشجویان، اساتید و فرهیختگان بود.

 

در ادامه خلاصه‌ای از مطالب ارائه شده توسط ایشان آمده است.

یکی از جامع‌ترین تعاریف سنجش از دور عبارت است از:

دانش و هنر اکتساب اطلاعات از یک شیء، منطقه یا پدیدة مبتنی بر تجزیه و تحلیل داده‌های دریافتی به‌وسیلة دستگاهی که بدون تماس با آن شیء، منطقه یا پدیده به بررسی آنها پرداخته است.

در این تعریف دو کلمة دانش و هنر در کنار هم قرار گرفته است و این وجه تمایز فناوری سنجش‌ از دور با سایر فناوری‌های فضایی است. طیف متنوع کاربردهای این فناوری سبب شده است که کاربران مختلف بر اساس نگرش و انتظار خود به این حوزه ورود نمایند. هرچند این مسئله خود نقطة قوت و تکیه‌گاهی ارزشمند است، ولی همین موضوع باعث شده است که تاکنون حتی یک سامانه عملیاتی و یک محصول مشخص و مدون که در سطح ملی اثرگذار باشد، تولید نشده باشد. دلیل اصلی این مسئله که اکنون به یکی از چالش‎های جدی فناوری سنجش‌ از دور فضایی بدل شده است، فقدان نگرش سیستمی به عوامل و اجزای متنوع یک پروژه سنجش ‌از دوری است.

در واقع کاربست عملیاتی فناوری سنجش‌ از دور مستلزم نگرش جامع سیستمی و رعایت توأمان توانایی‌ها و محدودیت‌های فناوری همزمان با ملاحظات و الزامات کاربر است.

چندین دهه است که نهادها و ارگان‌های مختلف و متنوع دولتی و خصوصی از فناوری سنجش‌ از دور به‌منظور رفع نیازهای مأموریتی و خدمتی خود استفاده می‌کنند. برخی از مطرح‌ترین این کاربران عبارتند از:

 

1- سازمان نقشه‌برداری کشور

2- مرکز ملی فضایی ایران

3- شرکت مدیریت منابع آب ایران

4- سازمان حفاظت محیط زیست 

5- سازمان امور اراضی کشور

6- کارشناسان رسمی دادگستری کشور

7- پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی

8- پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی

9- شهرداری تهران

10-  سازمان شیلات ایران

11-  سازمان زمین‌شناسی کشور

12-  سازمان هواشناسی کشور

13-  شرکت عملیات اکتشاف نفت ایران

14-  وزارت جهاد کشاورزی

15-  سازمان فضایی ایران

16- پژوهشگاه فضایی ایران

 

ولیکن آنچه بعضاً در طیف متنوع کاربران و ذی‌نفعان این حوزه متجلی است عدم توجه به اجزای چرخة کامل سامانه سنجش ‌از دور و رعایت الزامات سامانه‌های عملیاتی خدمت‌رسان مستمر است. سنجش‌ از دور فناوری است که در صورت پیاده‌سازی درست و دقیق و با توجه به طیف وسیع کاربران آن قابلیت توسعه درون‌زا دارد.

مروری بر موفقیت‌ها و شکست‌های پروژه‌ای که تاکنون در این حوزه وجود داشته است و هزینه‌های کلان مترتب بر آنها به خوبی از لزوم نگرش سیستمی به فناوری سنجش‌ از دور حکایت دارد. مسئله‌ای که ظرفیت‌های نوین فناوری را به چالش کشیده و نوعی عدم اطمینان و بی‌اعتمادی در جامع کاربر به‌وجود آورده است. 

مسئله دیگر که اغراق در توانمندی‌های فناوری توسط متولیان امر است که صرفنظر از محدودیت‌ها؛ منابع، دسترسی‌ها و امکان‌سنجی‌های اجرایی نتایج یک کار تحقیقاتی و تحت شرایط آزمایشگاهی را به عنوان یک مقوله اجرایی و مأموریتی در مقیاس ملی طرح می‌نمایند.

 

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی خبرها و رویدادها سخنرانی آقای مهندس مسعود طایفی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا با عنوان «کاربست عملیاتی فناوری سنجش از دور مستلزم نگرش سیستمی (فرصت‌ها و چالش‌ها)»