برگزاری سخنرانی علمی با موضوع حل عددی مسائل کنترل بهینه به روش الگوریتم بهینه سازی وال

سید حامد هاشمی مهنه

 

پیرو برگزاری هفتگی سخنرانی‌های علمی در پژوهشگاه هوافضا، روز چهارشنبه 20 تیرماه، سخنرانی علمی با عنوان «حل عددی مسائل کنترل بهینه به روش الگوریتم بهینه سازی وال» توسط آقای دکتر هاشمی مهنه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه، برگزار گردید. 

ادامه مطلب...

برگزاری سخنرانی علمی با موضوع "آشوبناکی"

محمد طیبی رهنی

 

روز چهارشنبه 13 تیرماه، سخنرانی علمی با موضوع "آشوبناکی" توسط آقای دکتر طیبی رهنی در محل پژوهشگاه هوافضا برگزار گردید.  

ادامه مطلب...

برگزاری سخنرانی علمی دوره اردیبهشت‌ ماه

سخنرانی علمی

 

سخنرانی علمی اردیبهشت ماه، از سلسله سخنرانی های علمی مشترک پژوهشگاه هوافضا و انجمن هوافضای ایران، روز چهارشنبه 26 اردیبهشت،در محل پژوهشگاه هوافضا برگزار شد.  

ادامه مطلب...

Deadline Extension & Evaluation Data

proposal

 

ARI International Research and Cooperation  

Due to extensive interests in this joint work, proposal submission data is extended till June 4, 2018. In addition, the proposals will be evaluated around the middle of this June. In related meetings, the representative of each research team plus specialists in the specific field of the proposal will be present.

ادامه مطلب...

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی خبرها و رویدادها