انتصاب آقای دکتر زهیر صبوحی به عنوان سرپرست آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه هوافضا زهیر صبوحی

 

آزمایشگاه مرکزی بعنوان نیروی محرکه بخش پژوهش و تحقیقات در پژوهشگاه هوافضا به منظور متمرکز نمودن و ساماندهی امکانات و تجهیزات پیشرفته، بهره وری بهینه از امکانات موجود، صرفه جویی در هزینه‌ها، امکان بهره‌برداری از داده‌ها در آینده، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. 

با توجه به اهمیت موضوع، پژوهشگاه اقدام به تأسیس «آزمایشگاه مرکزی» به سرپرستی آقای دکتر صبوحی و زیر نظر معاونت پژوهش و فناوری نمود.

اهداف ایجاد آزمایشگاه مرکزی

1. نهادینه کردن فرهنگ اشتراک گذاری منابع و توانمندی‌های علمی و آزمایشگاهی (سخت افزاری و نرم افزاری)

2. امکان برنامه ریزی و مدیریت خدمات آزمایشگاهی

3. متمرکز شدن تجهیزات آزمایشگاهی جهت ارائه خدمات بهینه پژوهشی و فناوری توسط کارشناسان آموزش دیده و متخصص 

4. زمینه‌سازی برای مدیریت نگهداری و تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی

5. جلوگیری از خرید تجهیزات مشابه و فراهم آوردن امکان خرید دستگاه های ضروری

6. ایجاد شبکه آزمایشگاهی در سطح موسس با محوریت آزمایشگاه مرکزی

7. تسهیل در بهره‌برداری بهینه از آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های موجود در موسسه

8. تسهیل خدمات‌رسانی در شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران

9. امکان مشارکت فعال در اجرای پروژه‌های تحقیقاتی استانی، ملی و بین‌المللی

10. سهولت در برقراری نظام HSE

آزمایشگااه هوافضا

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اخبار داخلی انتصاب آقای دکتر زهیر صبوحی به عنوان سرپرست آزمایشگاه مرکزی