برنامه آموزشی

تقویم آموزشی نیم سال اول 96-95  

 

تقويم آموزشي نيمسال دوم 96-95

     ثبت نام  

سه شنبه 95/11/05 و چهارشنبه  95/11/06

شروع کلاس‌ها

شنبه 95/11/09

حذف و اضافه

شنبه 16/11/95

پايان کلاس‌ها

شنبه 96/03/13

هفته امتحانات

96/03/20  تا 96/03/31

 

 

دروس ارائه شده در نیم سال اول 96-95

 

-

9:30 -  8:00

11:00- 9:30

12:30 11:00

13:30 12:30

13:30-15:00

16:30 15:00

شنبه

 

--

 

--

مباحث منتخب در پردازشموازی

دکتر هاشمی مهنه

وقت ناهار و نماز

دینامیک گاز پیشرفته

دکتر شمس طالقانی

مباحث منتخب در مهندسی فضایی

(ایمنی و پایش سلامت)

دکتر فارسی  

دینامیک گاز رقیق

دکتر کمالی مقدم

يكشنبه

--

دینامیک گاز رقیق

دکتر کمالی مقدم

دینامیک پرواز و کنترل فضاپیما

دکتر علیخانی

وقت ناهار و نماز

سمینار

دکتر محمدی امین 

طراحی سیستمی فضاپیما

دکتر ناصح

دوشنبه

--

 

--

 

مباحث منتخب در پردازشموازی

دکتر هاشمی مهنه

وقت ناهار و نماز

دینامیک گاز پیشرفته

دکتر شمس طالقانی 

مباحث منتخب در مهندسی فضایی

(ایمنی و پایش سلامت)

دکتر فارسی 

سه شنبه

--

--

دینامیک پرواز و کنترل فضاپیما

دکتر علیخانی

وقت ناهار و نماز

--

طراحی سیستمی فضاپیما

دکتر ناصح

 

 

 

 دانشجویان سایر دانشگاه ها جهت شرکت در کلاس ها می توانند با شماره تلفن 88366030 داخلی 421 (دفتر تحصیلات تکمیلی) تماس حاصل فرمایند.

 

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی تحصیلات تکمیلی دوره‌های تحصیلات تکمیلی برنامه‌ی آموزشی