بررسی تجربی آیروآکوستیک جت برخوردی در حالت گذرا با استفاده از لوله شوک

زمان: 16:00 مکان: پژوهشگاه هوافضا تاریخ: 96/06/19
ارائه دهنده
 
ایمان بهمن جهرمی

 

اساتید راهنما: دکتر محمد ابراهیمی / دکتر کاوه قربانیان   

شبیه سازی عددی آیروآکوستیک جت برخوردی مافوق صوت

زمان: 17:00 مکان: پژوهشگاه هوافضا تاریخ: 95/12/21
ارائه دهنده
 
مریم صدری

 

اساتید راهنما: دکتر محمد ابراهیمی/ دکتر کاظم هجرانفر   

تخمین وضعیت فضاپیما با حسگرهای دمایی از روش فیلترهای غیرخطی

زمان: 10:00 مکان: پژوهشگاه هوافضا تاریخ: 95/11/03
ارائه دهنده
 
امیر لبیبیان

 

اساتید راهنما: دکتر علیرضا علیخانی/ دکتر حسین پورتاکدوست  

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی تحصیلات تکمیلی دوره‌های تحصیلات تکمیلی اطلاعیه‌های دفاع