ارزیابی عمر باقی مانده قطعات با استفاده از مدل مبتنی بر روش شبکه عصبی مصنوعی

زمان: 14:00 مکان: پژوهشگاه هوافضا تاریخ: 96/12/16
ارائه دهنده
 
سیّدمسعود حسینی

 

اساتید راهنما: دکتر محمّد علی فارسی   

 

 مکان: شهرک غرب- خیابان ایران زمین- خیابان مهستان- بن بست 15 هوافضا- پژوهشگاه هوافضا- ساختمان تحصیلات تکمیلی

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی تحصیلات تکمیلی دوره‌های تحصیلات تکمیلی اطلاعیه‌های دفاع ارزیابی عمر باقی مانده قطعات با استفاده از مدل مبتنی بر روش شبکه عصبی مصنوعی