مدلسازی و تحلیل ایروالاستیک بدنه یک حامل فضایی با درنظر گرفتن نیروی پیشران

زمان: 16:00 مکان: پژوهشگاه هوافضا تاریخ: 96/07/03
ارائه دهنده
 
آرمین عضدی

 

اساتید راهنما: میثم محمّدی امین / دکتر سعید محمودخانی   

آقای آرمین عضدی دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا-گرایش مهندسی فضایی، دوشنبه سوم مهرماه 1396 ساعت 16 از پایان‫نامه خود با عنوان «مدلسازی و تحلیل ایروالاستیک بدنه یک حامل فضایی با درنظر گرفتن نیروی پیشران» زیر نظر اساتید راهنما آقایان دکتر میثم محمّدی امین عضو هیات علمی پژوهشگاه هوافضا و دکتر سعید محمودخانی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، دفاع خواهند کرد.  

 

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی تحصیلات تکمیلی دوره‌های تحصیلات تکمیلی اطلاعیه‌های دفاع مدلسازی و تحلیل ایروالاستیک بدنه یک حامل فضایی با درنظر گرفتن نیروی پیشران