ایمان شفیعی‌نژاد

شفیعی نژاد

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: 

میلاد عظیمی

میلاد عظیمی

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: 

مهدی غلامی

مهدی غلامی

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: 

زهیر صبوحی

زهیر صبوحی

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسی هوافضا، دانشگاه تربیت مدرس، سال 1396

محمد نجفی

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسی هوافضا

محمد ابراهیمی

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: 

فاطمه موسوی

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: 

مریم صلواتی فر

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 93-89

محمود تلافی نوغانی

تلافی نوغانی

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسی برق، مخابرات میدان و امواج، دانشگاه علم و صنعت ایران، 92-87

حدیثه کریمائی

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسی مکانیک-گرایش تبدیل انرژی-دانشگاه علم و صنعت ایران

مهدی زکیانی رودسری

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسی مکانیک

محمدرضا سلیمی

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسی هوافضا

محمد طیبی رهنی

Sample image

رتبه‌ی علمی: استاد

دکتری: in Aerospace Engineering, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, 1995.

فتح‌اله امی

Sample image

رتبه‌ی علمی: دانشیار

دکتری: 

مسعود طائفی

طائفی

رتبه‌ی علمی: مربی

کارشناسی‌ارشد: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی نقشه‌برداری 

علی‌اکبر گلرو

Sample image

رتبه‌ی علمی: مربی

کارشناسی‌ارشد: 

سهیلا عبدالهی پور

Sample image

رتبه‌ی علمی: مربی

کارشناسی‌ارشد: مهندسی هوافضا، گرایش آیرودینامیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نادیا عباس‌زاده تهرانی

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: برنامه ریزی محیط زیست– دانشگاه تهران 1381 الی 1387

محمد طاهای‌ابدی

Sample image

رتبه‌ی علمی: دانشیار

دکتری: دكترای مهندسی مكانیك- گرایش طراحی کاربردی

فاطمه صادقی‌کیا

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسی مخابرات، میدان، دانشگاه علم و صنعت ایران 91-85

حسن ناصح

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: رشته مهندسي هوافضا- مهندسی فضایی

میثم محمدی امین

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: 

سید دامون لنگری

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسی برق – گرایش سیستم‌های کنترل - دانشگاه صنعتی شریف

حمید کاظمی

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: حقوق بین الملل ( هوافضا)، لیدن ، هلند

حامد کاشانی

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: 

علی کرمی هرستانی

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسي برق- مخابرات ميدان  دانشگاه آدلايد - استراليا

رامین کمالی مقدم

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: هوافضا دانشگاه صنعتی شریف

قاسم کاهه

قاسم کاهه

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسی کامپیوتر، شبکه‌های کامپیوتری، دانشگاه شریف

سید حامد هاشمی مهنه

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: رياضي كاربردي، دانشگاه فردوسي مشهد، 83-80

محمدعلی فارسی

Sample image

رتبه‌ی علمی: دانشیار

دکتری: مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1387

پیمان علیپرست

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسی برق-الکترونیک گرایش طراحی مدارات مجتمع (Integrated Circuits) دانشگاه تبریز 1391

مهدی عالمی رستمی

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: 

علیرضا علیخانی

Sample image

رتبه‌ی علمی: دانشیار

دکتری: 

سید آرش سید شمس طالقانی

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 91-86

حلیمه حسن‌پور

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی

زهرا حاج‌ابراهیمی

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: تربیت مدرس، زیست شناسی، ژنتیک مولکولی  87-82

جمشید فضیلتی

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسی هوافضا، سازه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر 90-85

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اعضای هیئت علمی