ساختار سازمانی

----

 ریاست پژوهشگاه

دکتر فتح اله امی

نام و نام خانوادگی:

دکتر فتح اله امی

داخلی: 302

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مدیریت همکاری‌های علمی و امور بین‌الملل

دکتر علی کرمی هرستانی

نام و نام خانوادگی:

دکتر علی کرمی هرستانی

داخلی: 144

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

دفتر ریاست و روابط عمومی

دکتر زهیر صبوحی

نام و نام خانوادگی:

دکتر زهیر صبوحی

داخلی: 306

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کانون آینده اندیشی و مدیریت راهبردی

 دکتر میثم محمدی امین

نام و نام خانوادگی:

دکتر میثم محمدی امین

داخلی: 305

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

واحد حراست

 ....

نام و نام خانوادگی:

مهندس زارع

داخلی: 154

 

معاونت پژوهشی

 دکتر محمد طیبی رهنی

نام و نام خانوادگی:

دکتر محمد طیبی رهنی

داخلی: 211

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مدیریت پژوهش و فناوری

 دکتر قاسم کاهه

نام و نام خانوادگی:

 دکتر قاسم کاهه

داخلی: 243

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مرکز رایانه و فناور اطلاعات

 دکتر مهدی زکیانی رودسری

نام و نام خانوادگی: 

دکتر مهدی زکیانی رودسری

داخلی: 231

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مدیریت تحیلات تکمیلی

 دکتر سید حامد هاشمی مهنه

نام و نام خانوادگی:

دکتر سید حامد هاشمی مهنه

داخلی: 451

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مدیریت طرح‌ها

 دکتر محمدرضا سلیمی

نام و نام خانوادگی:

دکتر محمدرضا سلیمی

داخلی: 217

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مدیریت کتابخانه  اطلاع رسانی

دکتر حلیمه حسن پور

نام و نام خانوادگی:

دکتر حلیمه حسن پور

داخلی: 476

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آزمایشگاه مرکزی

 ....

نام و نام خانوادگی:

دکتر ایمان بهمن جهرمی 

داخلی: 221

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

معاونت اجرایی

 دکتر مهدی عالمی رستمی

نام و نام خانوادگی:

دکتر مهدی عالمی رستمی

داخلی: 141

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مدیریت اداری و پشتیبانی

عبدالرضا ربیعی

نام و نام خانوادگی: 

عبدالرضا ربیعی

داخلی: 115

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مدیریت امور مالی

سید علی رئیسی

نام و نام خانوادگی:

سیدعلی رئیسی

داخلی: 104

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پژوهشکده سامانه‌های فضانوردی

دکتر علیرضا علیخانی

نام و نام خانوادگی:

دکتر علیرضا علیخانی

داخلی: 274

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه پژوهشی علوم فضایی

 دکتر حسن ناصح

نام و نام خانوادگی:

دکتر حسن ناصح

داخلی: 209

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه پژوهشی طراحی وسایل فضایی

دکتر محمود تلافی نوغانی

نام و نام خانوادگی:

دکتر محمود تلافی نوغانی

داخلی: 282

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه پژوهشی سیستم‌های فضایی

 دکتر رامین کمالی مقدم

نام و نام خانوادگی:

دکتر رامین کمالی مقدم

داخلی: 293

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پژوهشکده علوم و فناوری هوایی

 دکتر سید آرش سید شمس طالقانی

نام و نام خانوادگی:

دکتر سید آرش سید شمس طالقانی

داخلی: 210

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه پژوهشی علوم هوایی

دکتر میثم محمدی امین

نام و نام خانوادگی:

دکتر میثم محمدی امین

داخلی: 305

پست الکترونیکی: mmohammadi@ari.ac.ir

گروه پژوهشی طراحی وسایل پرنده

 دکتر جمشید فضیلتی

نام و نام خانوادگی:

دکتر جمشید فضیلتی

داخلی: 235

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه پژوهشی سیستم‌های هوایی

دکتر قاسم کاهه

نام و نام خانوادگی:

دکتر قاسم کاهه

داخلی: 243

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پژوهشکده مدیریت، حقوق و استانداردهای هوافضایی

 دکتر حمید کاظمی

نام و نام خانوادگی:

دکتر حمید کاظمی

داخلی: 253

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه پژوهشی مدیریت هوانوردی و فضایی

 دکتر حمید کاظمی

نام و نام خانوادگی:

دکتر حمید کاظمی

داخلی: 253

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه پژوهشی حقوق هوافضا

دکتر حمید کاظمی

نام و نام خانوادگی:

دکتر حمید کاظمی

داخلی: 253

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه پژوهشی استانداردهای هوافضا

دکتر محمدعلی فارسی

نام و نام خانوادگی:

دکتر محمدعلی فارسی

داخلی: 254

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مرکز زیست فضا و محیط زیست

 نادیا عباس زاده تهرانی

نام و نام خانوادگی:

دکتر نادیا عباس زاده تهرانی

داخلی: 340

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه پژوهشی کاربرد هوافضا در محیط زیست

  نادیا عباس زاده تهرانی

نام و نام خانوادگی:

دکتر نادیا عباس زاده تهرانی

داخلی: 340

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گروه پژوهشی فیزیولوژی هوافضایی

دکتر زهرا حاج ابراهیمی

نام و نام خانوادگی:

دکتر زهرا حاج ابراهیمی

داخلی: 320

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی ساختار سازمانی