ایمان شفیعی‌نژاد

شفیعی نژاد

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسی هوافضا- مکانيک پرواز و کنترل، دانشگاه صنعتی خواجه نصير طوسی، 1393

عنوان رساله: توسعه الگوريتم کنترل بهينه غير خطی در فضای هيلبرت و کاربرد آن در سامانه‏های فضايی

 

کارشناسی‌ارشد: مهندسی هوافضا- مهندسی فضايي، دانشگاه صنعتی خواجه نصير طوسی، 1388 

عنوان پایان نامه: انتقال مداری بهينه به کمک روش‏های تکاملی

 

کارشناسی: مهندسی مکانيک، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، 1385

 عنوان پروژه: بررسی افزايش راندمان و کاهش آلاينده Nox بوسيله پاشش بخار آب درون محفظه احتراق توربين‏های گازی 

 

تحصيل در دوره DBA (دوره دکتری مديریت، بازرگانی و کارآفرينی در شاخه استارت آپ) مدرسه بازرگانی تهران 1394 

 

آدرس google scholar

پست‌الکترونیک:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

وبگاه: http://ari.ac.ir/shafieenejad

شماره تماس: 

 


زمینه‌های تحقیقاتی 

 • طراحی ماموريت‏های فضايي.
 • بررسی اجرام سماوی و بررسی رفتار آن‏ها مانند سنگ‏های فضايي و ستاره‏های دنباله‏دار.
 • طراحی مسيرهای بهينه.
 • هوش مصنوعی و کاربردهای آن در سامانه‏های خود مختار .
 • الگوريتم ژنتيک، الگگوريتم پرندگان، الگوريتم ژنتيک-پرندگان، الگوريتم زنبور عسل و الگوريم استعماری.
 • پياده سازی رفتار خودمختار ربات‏ها بر اساس روش های الهام گرفته از طبعيت چه از نظر طراحی سامانه و چه از نظر رفتار حرکتی و مسير يابی آن‏ها و انجام تحقيقات گسترده بر روی سامانه الهام گرفته از طبعيت به نام مونو کوپتر.
 • منطق فازی، روش‏های فازی-عصبی.
 • تئوری کنترل بهينه.
 • مکانيک مدارهای فضايي.
 • رياضيات پيشرفته.
 • کمبربندهای ون‏آلن به دور زمين و شبيه‏سازی هوشمند آن‏ها.
 • زباله‏های فضايي.
 • مهندسی سيستمی در سامانه‏های زمينی و هوافضايي.
 • طراحی سيستمی سامانه‏های هوافضايي.
 •  آينده پژوهی در علوم و تکنولوژی.

 

فعالیت‌های پژوهشی

 

 داور مجلات معتبر بین المللی زير: 

1.  Journal of Aerospace Engineering 

2. ISA Transaction 

3. Ocean Engineering 

4. Journal of Intelligent Unmanned Systems

5. IEEE Aerospace & Electronics Magazine

6. Journal of Knowledge-Based Systems

7. Journal of Aerospace Engineering (IMECH) 

 

مقالات ارائه‌شده در نشريات علمی 

1. I. Shafieenejad, A.B. Novinzadeh, Novel Method for Discontinuous Optimal Control Problems in Path Planning of the Space Exploration Missions, J. Acta Astronautica, Submitted. 

2. M. Samani, M. Tafreshi, I. Shafieenejad, A. A. Nikkhah, Minimum-Time Open-Loop and Closed-Loop Optimal Guidance with GA-PSO and Neural Fuzzy for Samarai MAV Flight, IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, 30 (5), pp 28-37, 2015.

3. I. Shafieenejad, A.B. Novinzadeh, V.R. Molazadeh, Introducing a novel algorithm for minimum-time low-thrust orbital transfers with free initial condition, Proc IMechE Part G: J. Aerospace Engineering, 229(2), pp 333–351, 2015.

4. I. Shafieenejad, A.B. Novinzadeh, V.R. Molazadeh, Comparing and analyzing min-time and min-effort criteria for free true anomaly of low-thrust orbital maneuvers with new optimal control algorithm, J. Aerospace Science and Technology, 35, pp 116-134, 2014. 

5. I. Shafieenejad, A.B. Novinzadeh, R. Shisheie, Analytical Mathematical Feedback Guidance Scheme for Low-Thrust Orbital Plane Change Maneuvers, J. Mathematical and Computer Modelling, 58, pp 1714–1726, 2013. 

6. N. Moallemi, I. Shafieenejad, A. B. Novinzadeh, Exact Solutions for Flow of a Sisko Fluid in Pipe, Special Issue of the Bulletin of the Iranian Mathematical Society, 37(2), pp 49-60, 2011.

7. M. Jadidi, N. Moallemi, I. Shafieenejad, A. B. Novinzadeh, An Analytical Solution of Low-Reynolds-Number Flows Between Two Stretchable Disks, Nuovo Cimento- Societa Italiana di Fisica Sezione B (Italian Physics Society J. of Il Nuovo Cimento B), 125(2), pp 139-148, 2010.

8. A. Armin, I. Shafieenejad, N. Moallemi, A.B. Novinzadeh, Comparison Between HPM and Finite Fourier Solution in Static Analysis of FGPM Beam Under Thermal Load, J. OF Theoretical and Applied Mechanics, 48(1), pp 173-189, 2010. 

9. I. Shafieenejad, A. B. Novinzadeh, Analytical Solutions for Two-Point Boundary Value Problems: Optimal Low-Thrust Orbit Transfers, Proc. IMechE Part G: J. Aerospace Engineering, 224(10), pp 745–755, 2010.

10. I. Shafieenejad, A. B. Novinzadeh, Closed Form Optimal Continuous Guidance Scheme for New Dynamic of Electrical Propulsion Plane Change Transfers, Proc. IMechE Part K: J. Multi-body Dynamics, 224(2), pp 233-241, 2010.

11. I. Shafieenejad, Ni. Moallemi, Na. Moallemi, and A.B Novinzadeh, An analytic approximation of wire coating analysis for third-grade magneto-hydrodynamic flow, Proc. IMechE Part C: J. Mechanical Engineering Science, 223(10), pp 2273-2280, 2009. 

12. I. Shafieenejad, A.B. Novinzadeh, Closed-loop guidance laws for low-thrust spacecrafts, Int. J. Modelling Identification and Control, 21(1), 2014.

13. P. Sarhadi, N. Ghahremani, I. Shafieenejad, Identification of a Non-Linear Hydraulic Actuator Considering Rate Saturation Using Particle Swarm Optimization Algorithm, Int. J. Modelling Identification and Control, 18(2), 2013.

14. P. Sarhadi, N. Ghahremani, I. Shafieenejad, Identification of a Non-Linear Hydraulic Actuator Considering Rate Saturation Using Particle Swarm Optimization Algorithm, Int. J. Modelling Identification and Control, 18(2), 2013.

15. I. Shafieenejad, A. B. Novinzadeh, Low-Thrust Optimal Orbit Raising with Plane Change, International Journal of Aerospace Science and Technology (JAST), 6(2), pp 79-85, 2009.

 

مقالات ارائه‌شده در همایش‌های علمی

1. V.R. Molazadeh, A. Banazadeh, I. Shafieenejad, Design of the LQR Controller and Observer with Fuzzy Logic GA and GA-PSO Algorithm for Triple an Inverted Pendulum and Cart System, Proceedings of the 2014 International Conference on Advanced Mechatronic Systems, Kumamoto, Japan, August10-12, 2014.

2. I. Shafieenejad, S. Movaghar, A.B. Novinzadeh, Closed Form Solution to Low-Thrust Plane Change Maneuvers, ESA Small Satellites and Services 2010 "The 4S Symposium", Pestana Conference Centre, Funchal, Madeira, Portugal, 31 May - 4 June 2010.

3. M. Bidabadi, N. Moallemi, I. Shafieenejad and M. Jadidi, New Reaction Rate Model for Nano/Micro Dust Combustion, 3th International Conference on Modeling, Simulation and Applied Optimization, Sharjah, U.A.E., 2009.

4. I. Shafieenejad, N. Moallemi, A.B. Novinzadeh, M. Mirshams, Analytical Solution to Jeffrey – Hamel Flow in A Wedge by Homotopy Perturbation Method, 3th International Conference on Modeling, Simulation and Applied Optimization, Sharjah, U.A.E., 2009.

5. A. Armin1, M. Abbasi, I. Shafieenejad and M.R. Eslami, Static Analysis of Functionally Graded Piezoelectric Beam Under Thermal Load by the Homotopy Perturbation Method, 15th International Congress on Sound & Vibration, Daejeon Korea, 6-10 July 2008. 

6. I. Shafieenejad, E. klantari, M.T. Dangkoo, Investigating and Proposing New Nonlinear Model for Bid and Spread Stock Marketing with Bee Optimization Algorithm, 2th International Congress of Promoting Financial and Banking Systems, January 2016, Tehran, Iran. (In Persian)

7. I. Shafieenejad, S. Kosarizadeh, Van-Allen Belt Cosmic Radiation, Difficulties and New Strategies for Star Navigation, 3th Iran National Cosmic Radiation Conference & 1th Iran National Space Conference, 2014, Tehran, Iran. (In Persian)

8. I. Shafieenejad, S. Kosarizadeh, A.B. Novinzadeh, Van-Allen Belt Simulation with Neural-Fuzzy Intelligent Method, 3th Iran National Cosmic Radiation Conference & 1th Iran National Space Conference, 2014, Tehran, Iran. (In Persian)

9. M. Tafreshi, A. A. Nikkhah, I. Shafieenejad, Tuning Weight Matrix of LQR with GA-PSO Optimization Algorithm for Micro Aerial Vehicle (Samarai Mono-copter), The 13th Iranian Aerospace Society Conference, University of Tehran, March, 2014, Tehran, Iran.

10. J. Roshanian, J. Shams, I. Shafieenejad, Investigating Un-Stability Phenomena in Hazardous Deflection of Asteroid Apophis, The 13th Iranian Aerospace Society Conference, University of Tehran, March, 2014, Tehran, Iran.

11. C. Aghanajafi, J. Alaee, I. Shafieenejad, A.B. Novinzadeh, Performance Optimization of a Two-Stage Thermoelectric Cooler Through PSO Algorithm, The 9th Iranian Aerospace Society Conference, Islamic Azad University, Science and Research Branch, February 2010, Tehran, Iran.

12. R. Shishehei, M. Zareh, I. Shafieenejad, A.B. Novinzadeh, Optimal Control of a Servo-Hydraulic Actuator plus Time-Delay Via LQR Approach, The 9th Iranian Aerospace Society Conference, Islamic Azad University, Science and Research Branch, February 2010, Tehran, Iran.

13. H.H. Afshari, I. Shafieenejad, J. Roshanian, A.B. Novinzadeh, An Exact Solution to Tow-Point Boundary Value Problem Using Calculus of Variation Theorem, 39th Iranian Mathematics Society Conference, 2008, Kerman, Iran. (In Persian)

14. M. Bidabadi, N. Moallemi, I. Shafieenejad and R. Khalilnejad, Investigating Flame Speed Rate for Aluminum Particles with Perturbation Theory, 16th Iranian Mechanical Society Conference, 2008, Kerman, Iran. (In Persian)

15. N. Moallemi, I. Shafieenejad, A. B. Novinzadeh and H.H. Afshari, Analytical Solution for Navier Stok Equations in Non-Newtonian Fluids by Homotopy Perturbation Method (HPM), 16th Iranian Mechanical Society Conference, 2008, Kerman, Iran. (In Persian)

16. I. Shafieenejad, A.B. Novinzadeh, N. Moallemi, Application of He’s Homotopy Perturbation Method to Solve Some Boundary Layer Equations, The 7th Iranian Aerospace Society Conference, Sharif University of Technology, February 2008, Tehran, Iran.

17. I. Shafieenejad, A.B. Novinzadeh, M. Asghari, Satellite Debris Simulation, The 7th Iranian Aerospace Society Conference, Sharif University of Technology, February 2008, Tehran, Iran. (In Persian)

18. N. Moallemi, H. H. Afshari, I. Shafieenejad, A.B. Novinzadeh, Exact Solutions for Flow of a Sisko Fluid in Pipe, 8th Seminar of Differential Equations Dynamic System and Their Applications, Isfahan University of Technology, 2007, Isfahan, Iran.

19. H. H. Afshari, I. Shafieenejad, N. Moallemi, A.B. Novinzadeh, A Variational Approach for Solving Nonlinear Optimal Boundary Value Problem for Reentry Mission, 8th Seminar of Differential Equations Dynamic System and Their Applications, Isfahan University of Technology, 2007, Isfahan, Iran.

20.H.H. Afshari, I. Shafieenejad, A. B. Novinzadeh, J. Roshanian, An Optimal Exact Solution for Maximum Velocity Orbit Injection Problem Using Calculus of Variation Theorem, 8th Seminar of Differential Equations Dynamic System and Their Applications, Isfahan University of Technology, 2007, Isfahan, Iran.

 

کتاب

 

پروژه‌های پژوهشی انجام شده

 

سخنرانی‌های علمی

 

 

فعالیت‌های اجرایی

 

فعالیت‌های آموزشی

  

تدریس

 • مکانيک مدارهای فضايي
 • مکانيک پرواز 2
 • طراحی سيستمی فضاپيما
 • کنترل بهينه

 

عناوین پایان نامه‌های هدایت شده دوره دکتریعناوین پایان نامه‌های هدایت شده دوره کارشناسی ارشد

 • مانور بهینه در پرواز آرایش مند فضاپیما با ماموریت تغییر مسیر آستروئید آپوفیس
  • استاد راهنما: علیرضا نوین زاده ، جعفر روشنی یان ، استاد مشاور: ایمان شفیعی نژاد 
 • مدلسازی و طراحی سیستم هدایت و کنترل برای یک میکرو پهپاد تک بال
  • استاد راهنما: امیرعلی نیکخواه ، ستاد مشاور: ایمان شفیعی نژاد

 

عناوین پایان نامه‌های تحت راهنمایی دوره دکتری

 

 

عناوین پایان نامه‌های تحت راهنمایی دوره کارشناسی ارشد

 

 

افتخارات

1 . پايان نامه منتخب کشوری ( اول)، انجمن هوافضای ايران در مقطع کارشناسی ارشد.

2. پايان نامه منتخب کشوری ( اول)، انجمن هوافضای ايران در مقطع دکتری.

3. پژوهشگر برتر دانشگاه صنعتی خواجه نصير طوسی در مقطع کارشناسی ارشد.

4. پژوهشگر برتر دانشگاه صنعتی خواجه نصير طوسی در مقطع دکتری.

5. برگزيده ورود به دوره دکتری از دو طریق آزمون و استعدادهای درخشان.

 

 

 

 

حاضرین در سایت

ما 36 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی درباره پژوهشگاه افراد اعضای هیئت علمی ایمان شفیعی‌نژاد