حسن ناصح

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسي هوافضا- مهندسی فضایی، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، 92

عنوان رساله: طراحی مفهومی حامل فضایی به روش تحلیل همزمان جامع

 

کارشناسی‌ارشد: مهندسي هوافضا، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، 86

عنوان پایان نامه: تدوین نرم‌افزار طراحی مفهومی حامل فضایی LVCD

 

کارشناسی: مهندسي هوافضا

 عنوان پروژه: 

 

آدرس google scholar

پست‌الکترونیک:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

وبگاه: http://ari.ac.ir/hnaseh

شماره تماس: 88366030-021 داخلی 293 و 115

 


زمینه‌های تحقیقاتی 

 • طراحی سیستمی سامانه‌های فضایی؛
 • بهینه‌سازی چندموضوعی در سامانه‌های فضایی؛
 • طراحی بر مبنای قابلیت اطمینان و هزینه در سامانه‌های فضایی؛
 • تحقیق، توسعه فناوری، تدوین راهبرد و آینده‌پژوهی در سامانه‌های فضایی؛ 

 

 

فعالیت‌های پژوهشی

 

مقالات ارائه‌شده در نشريات علمی 

1 - مهران میرشمس، حسن کریمی، حسن ناصح، "طراحی مفهومی موشک حامل سوخت مایع چند مرحله‌ای براساس بهینه‌سازی پارامترهای اصلی طراحی"، فصلنامه علمی – پژوهشی علوم و فناوری فضایی(JSST)، 1387.

2.H. H. Afshari, H. Naseh, A. B. Novinzadeh, J. Roshanian" A Variational Approach in Determination of Explicit Neighboring Optimal Guidance Law for Injection into Orbit", Accepted in the Journal of International Review of Automatic Control (I.RE.A.CO.), 2008.

3-مهران میرشمس، حسن کریمی، حسن ناصح، "نرم‌افزار طراحی مفهومی موشک حامل سوخت مایع چند مرحله‌ای LVCD با نگرش چند پارامتری"، جهت بررسی و چاپ در مجله علمی-پژوهشی علوم و فناوری فضا (JSST) بنابر توصیه كنفرانس شریف، 1387.

4.Mahyari M. N., Karimi H., Naseh H., Mirshams M., “Numerical and Experimental Investigation of Vortex Breaker Effectiveness on the Improvement in Launch Vehicle Ballistic Parameters,” Journal of Mechanical Science and Technology, KSME & Springer, 2010 (ISI Journal).

5.A. M. Akhlaghi, H. Naseh, M. Mirshams, S. Irani, A Bayesian Networks Approach to Reliability Analysis of a Launch Vehicle Liquid Propellant Engine, Journal of Aerospace and Technology (JAST), 2012.

6-امیرمهدی اخلاقی، حسن ناصح، مهران میرشمس، سعید ایرانی، "تخصیص قابلیت اطمینان زیرسیستم‌های ماهواره‌بر با تحلیل سلسله مراتبی در فاز طراحی مفهومی"، پذیرفته شده در مجله علمی-پژوهشی علوم و فناوری فضا، پاییز 1391 (JSST).

7-مهران میرشمس، حسن ناصح، امیرمهدی اخلاقی، سعید ایرانی، "طراحی مفهومی حامل فضایی سوخت مایع برمبنای قابلیت اطمینان" چاپ شده در مجله علمی –پژوهشی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف، زمستان 1391.

8.M. Mirshams, H. Naseh, H. Taei, H. R. Fazeli, Liquid Propellant Engine Design by Using a Fuzzy - Genetic Algorithm Multi-objective Optimization Method, Journal of Aerospace Engineering, Jan. 2014 (ISI Journal).

9. M. Mirshams, H. Naseh, H. R. Fazeli, Multi-objective Multidisciplinary design of Space Launch System using Holistic Concurrent Design, Journal of Aerospace, Science and Technology, Dec. 2013 (ISI Journal).

10.H. R. Fazeli, H. Taei, H. Naseh, M. Mirshams A multi-objective, multidisciplinary design optimization methodology for the conceptual design of a spacecraft bi-propellant propulsion system, under review the American Society of Civil Engineering Journal(ISI Journal).

11.M. Mirshams, H. Taei, H.R. Fazeley, H. Naseh, Compatible Holistic Concurrent Design (CHCD): an Approach to Design of Multidisciplinary Systems and its application to Spacecraft Simulator, Under review in the Journal of Aerospace, Science and Technology (ISI Journal).  

12-حمیدرضا فاضلی، حسن ناصح، مهران میرشمس، علیرضا نوین زاده، الگوی جامع طراحی رانشگرهای فضایی کم‌پیشران، پذیرفته شده در فصلنامه علمی-پژوهشی علوم و فناوری فضایی، پاییز 1393.

13-نیوشا احمدزاده، مهران میرشمس، حسن ناصح، روند نمای طراحی مفهومی حامل فضایی با رویکرد پردازش آماری برمبنای حساسیت سرعت نسبت به نیروهای مؤثر خارجی، مجله علمی-پژوهشی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس، خردادماه 95.

14-حسن ناصح، مقایسه چهارچوب‌های بهینه‌سازی چندموضوعی در طراحی حامل فضایی، نشریه علمی-پژوهشی دانش و فناوری هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، پذیرش اولیه.

15-امید دلشاد، حسن ناصح " آنالیز و بهبود قابلیت اطمینان زیرسیستم پیشرانش به روش FMECA" مجله علمی- ترویجی فناوری فضایی، تابستان 1392.

16-حسن ناصح، سکوهای غیر زمینی پلتفرمی برای پرتاب ماهواره به مدار LEO" مجله علمی- ترویجی فناوری فضایی، زمستان 1393.

 

مقالات ارائه‌شده در همایش‌های علمی

1 - مهران میرشمس، حسن کریمی، حسن ناصح، "روندنمای پیشنهادی تعیین برنامه زاویه پیچ موشک حامل چندمرحله-ای در فاز طراحی مفهومی"، ششمین کنفرانس سراسری انجمن هوافضای ایران - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی- اسفند 1385. 

2-مهران میرشمس، حسن کریمی، حسن ناصح، "الگوریتم تعیین توزیع جرم بهینه مراحل موشک حامل سوخت مایع"، ششمین کنفرانس سراسری انجمن هوافضای ایران – دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - اسفند 1385. 

3-مهران میرشمس، حسن کریمی، حسن ناصح، "نرم‌افزار طراحی مفهومی موشک حامل سوخت مایع چند مرحله‌ای LVCD با نگرش چند پارامتری"، هفتمین كنفرانس سراسری انجمن هوافضای ایران- دانشگاه صنعتی شریف- 1386 (مقاله برتر كنفرانس).

4. H. Naseh, M. N. Mahyari, H. Karimi, M. Mirshams " Study of Using Vortex Breakdown in Vortical Flow Field at the Outlet of Propellant Tanks", Accepted in the Ninth International Congress of Fluid Dynamics & Propulsion December 18-21, 2008, Alexandria, Egypt.

5-امیرمهدی اخلاقی، مهران میرشمس، حسن ناصح، "مدل تعیین قابلیت اطمینان ماهواره‌بر یکبار مصرف به روش تصادفی"، ارائه شده به اولین کنفرانس قابلیت اطمینان- پژوهشکده پژوهشکده هوافضا- 1388.

6- الیاس فداکار، حسن ناصح، امیرمهدی اخلاقی، مهران میرشمس، "بهینه‌سازی ماهواره‌بر سوخت مایع به روش الگوریتم ژنتیک"، پذیرفته شده در نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران- اسفندماه 1388.

7. H. Naseh, A. M. Akhlaghi, M. Mirshams, S. Irani, An Analytic Hierarchy Process based Reliability Allocation Method (ARAM), International Symposium on the Analytic Hierarchy Process, Italy, Sorento 2011.

8. H. Naseh, A. Akhlaghi, M. Mirshams, S. Irani, A Bayesian Networks Approach to Reliability Analysis of a Launch Vehicle GN&C, METU, Ankara TURKEY, 14-16 September 2011.

9-مهران میرشمس، حسن ناصح، محمد میردامادیان، حمیدرضا فاضلی، "آنالیز حساسیت پارامترهای سیستمی موتور بر مشخصات بالستیكی حامل‌های ماهواره سوخت مایع"، اولین همایش تخصصی سامانه‌های ماهواره‌بر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 21-22 آبان 1390.

10-مهران میرشمس، محمد میردامادیان، حسن ناصح، حمیدرضا فاضلی، "ارائه الگوی کاربردی توسعه تکنولوژی سازه مخازن سوخت مایع حامل‌های ماهواره"، اولین همایش تخصصی سامانه‌های ماهواره‌بر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 21-22 آبان 1390.

11-مهران میرشمس، محمد میردامادیان، حسن ناصح، حمیدرضا فاضلی، "بهینه‌سازی پارامترهای سیستمی موتور سوخت مایع سیكل بسته به روش مدل‌سازی سطح پاسخ"، اولین همایش تخصصی سامانه‌های ماهواره‌بر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 21-22 آبان 1390.

12-مهران میرشمس، حمیدرضا فاضلی، حسن ناصح، محمد میردامادیان، "بررسی روند توسعه رانشگرهای سوخت مایع کم‌پیشران و ارائه الگوی کاربردی"، اولین کنفرانس ماهواره برای توسعه پایدار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 12-13 مهرماه 1391.

13-حمیدرضا فاضلی، حسن ناصح، محمد میردامادیان، مجید موسوی، مهران میرشمس، " طراحی‌مفهومی‌ماژولار ماهواره‌بر سوخت جامد برای حمل بار محموله به مدارخورشیدآهنگ"، دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اسفندماه 1391.

14- مهران میرشمس، علیرضا نوین‌زاده، حمیدرضا فاضلی، حسن ناصح، محمد میردامادیان، " طراحی سامانه پیشرانش فضاپیما برای انجام مانور مداری خاص"، دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اسفندماه 1391.

15. H. Naseh, M. Mirshams, A Bayesian Networks Approach to Reliability Analysis of a Space Vehicle Separation Sub-system, Istanbul TURKEY, 12-14 June 2013.

16-احسان جوکاری، قاسم یزدیان، حسن ناصح و فتح اله امی، بررسی توسعه تراسترهای تک‌مولفه‌ای با پیشران‌های سبز عملکرد بالا (HPGP) در ماهواره‌ها با رویکرد افزایش کارآیی و کاهش آلایندگی، کنفرانس هوافضا، اسفندماه 1392.

17-اسد صاغری، قاسم یزدیان، حسن ناصح، طراحی سناریوی انتقال مداری و سیستم پیشرانش مورد نیاز برای یک میکروماهواره بومی در مدار نزدیک زمین، کنفرانس هوافضا، اسفندماه 1392.  

18-احسان جوکاری، حسن ناصح، قاسم یزدیان، فتح اله امی، بررسی تاثیر نسبت انبساط نازل بروی پارامترهای عملکردی ضریب‌تراست و ضربه‌ویژه برای نسبت‌‌‌گرماهای‌ویژه مختلف با لحاظ تغییر ارتفاع، بیست و دومین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران، اردیبهشت 1393. 

19-حسن ناصح، مهران میرشمس، جوادنادری فر، تدوین نرم‌ افزار کمک‌ آموزشی طراحی سیستمی حامل‌های فضایی چند مرحله ای پیشرفته، چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران، تهران، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوری ماهواره، 12 تا 14 اسفند1393.

20-حسن ناصح، نیما کریمی، محمدعلی فارسی، ابراهیم نصیری، طراحی مفهومی موتور فرار برای سامانه لغو پرتاب یک فضاپیمای سرنشین‌دار، چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران، تهران، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوری ماهواره، 12 تا 14 اسفند1393.

21-حسن ناصح، مهران میرشمس، جواد نادری‌فر، نیوشا احمدزاده "طراحی حامل‌های  فضایی پیشرفته با رویکرد پردازش آماری و کلاسیک"، تهران-دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری، 11 تا 13 اسفندماه 1394.

22-حسن ناصح، خرم‌نژادی "ملاحظات سیستمی در طراحی مدار و محموله ماهواره مخابراتی بومی مبتنی بر پردازش آماری"، تهران-دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری، 11 تا 13 اسفندماه 1394.

23- حسن ناصح، محمد ندافی‌پور میبدی، حامد حامدیان "توسعه مدل آماری تخمین مشخصات جرمی- ابعادی - توانی ماهواره سنجش از دور کوچک اپتیکی با ماموریت مشخص و تحلیل اغتشاشی مدار"، تهران-دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری، 11 تا 13 اسفندماه 1394.

24- محمد ندافی‌پور، حسن ناصح، فتح‌اله امی "بررسی پارامتری عملکرد بسترهای کاتالیستی رانشگرهای تک‌پیشرانه پراکسیدهیدروژنی"، تهران-دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری، 11 تا 13 اسفندماه 1394

 

کتاب

1-مهران ميرشمس، حسن ناصح، جزوه "راهنماي انجام پروژه درس طراحي سيستمي ماهواره‌بر"، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشکده هوافضا، زمستان 1385.

2-اصغر ابراهيمي، حميدرضا فياض‌بخش، حسن ناصح "انتقال مداري بهينه فضاپيما"، انتشارات انسيتوايزايران، زمستان 1392.

 

 

پروژه‌های پژوهشی انجام شده

 • مجری پروژه برنامه ده‌ساله دوم و پنج‌ساله ششم حوزه علوم، اکتشافات و زیست فضایی 
 • مجری پروژه تدوین مدل مدرن سازی صنایع فضایی (حامل فضایی) از منظر سامانه پیشرانش
 • مجری پروژه طراحي به روش تحليل همزمان جامع و روش بهينه سازي چندموضوعي چند هدفي حامل فضایی
 • مجری پروژه طراحي مفهومي حامل فضايي سرنشين دار بومي براي حمل اولين مدارگرد داخلي
 • مجری سيستمي کاوشگر مهر
 • مجری پروژه پيشرانش موتور برج فرار محموله سرنشين‌دار E1 
 • مجری پروژه جدايش برج فرار محموله سرنشين‌دار E1
 • تدوین گزارش "طراحی مفهومی زیرسامانة پیشرانش سامانة لغو پرتاب فضاپیمای اکتشافات فضایی سرنشین‌دار E1"
 • تدوین گزارش "طراحي مفهومي سامانة لغو پرتاب فضاپيماي سرنشين‌دارE1 " 
 • تدوین گزارش "طراحي دقیق کاوشگر اکتشافات و آزمون‌های فضایی مهر"
 •  

سخنرانی‌های علمی

 • طراحي حامل هاي فضايي با رويکرد قابليت اطمينان در حاشیه همایش قابلیت و ریسک در ماموریت‌های فضایی، پژوهشگاه فضایی ایران
 • مدرن‌سازی در صنایع فضایی (حامل فضایی) از منظر پیشرانش، پژوهشگاه هوافضا / انجمن هوافضا
 • کارگاه آموزشی آشنایی با عملکرد فضایی، در صنعت

 

 

فعالیت‌های اجرایی

 •  مدیریت گروه علوم فضایی 
 • مدیریت امور اداری و پشتیبانی
 • عضو هیات تحریه فصلنامه "فناوری در مهندسی هوافضا"
 • دبیراجرائی فصلنامه علوم و فناوری فضایی

فعالیت‌های آموزشی

  

تدریس

 • تدريس درس طراحي سيستمي ماهواره
 • تدریس درس طراحی سیستمی موتور سوخت مایع
 • تدریس درس طراحی سیستمی حامل فضایی 
 • تدریس درس طراحی سیستمی حامل فضایی 
 • تدریس درس ریاضیات پیشرفته

 

 

عناوین پایان نامه‌های هدایت شده دوره دکتریعناوین پایان نامه‌های هدایت شده دوره کارشناسی ارشد

 •  راهنمایی پایان‌نامه طراحی زیرسامانه‌های حامل‌های فضایی مبتنی بر روش‌های هوش مصنوعی، بهمن‌ماه 1395
 • راهنمایی پایان‌نامه طراحی سیستمی و تحلیل سامانه مدیریت پیشرانه در شرایط جاذبه ناچیز، اسفندماه 1395
 • مشاور پایان‌نامه طراحي ماهواره‌بر سوخت مايع بر مبناي قابليت اطمينان – شهريور 1390
 • مشاور پایان‌نامه طراحي و شبيه‌سازي سيستم‌هاي پيشرانش فضايي بر پايه ادوات ممز، خردادماه 1393

 

 

 

عناوین پایان نامه‌های تحت راهنمایی دوره دکتری

 • ارائه روش بهینه‌سازی چند موضوعی مقاوم در طراحی سامانه‌های پیشرانش تک‌مولفه‌ای، در حال انجام
 • ارائه روش بهینه‌سازی چند موضوعی بر میبنای قابلیت اطمینان در طراحی سامانه‌های پیشرانش فضایی، در حال انجام 

 

 

عناوین پایان نامه‌های تحت راهنمایی دوره کارشناسی ارشد

 

 

افتخارات

 

 • فناور برتر پژوهشگاه هوافضا درسال 1396
 • راهنمایی پایان نامه برتر پژوهشگاه هوافضا در سال 97
 • دانشجوی نمونه كارشناسی‌ارشد هوافضا- گرایش مهندسی فضایی- سال 1385.
 • مقاله برتر هفتمین كنفرانس بین‌المللی هوافضا- دانشگاه صنعتی شریف – سال 1386.
 • گواهی پذیرش فرصت مطالعاتی – دانشگاه ترنتو – کانادا- 1391
 • گواهی و دریافت کمک هزینه سفر و شرکت در دوره آموزشی Space program برگزار شده توسط دانشگاه بین-المللی فضایی (فرانسه) با همکاری دانشگاه استرالیای جنوبی (آدلاید)
 • عضو بنیاد ملی نخبگان از شهریورماه 93 و استفاده از تسهیلات نظام وظیفه

 

 

 

حاضرین در سایت

ما 57 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی درباره پژوهشگاه افراد اعضای هیئت علمی حسن ناصح