سید آرش سید شمس طالقانی

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 91

عنوان رساله: تحلیل تجربی- عددی کنترل جریان روی بال توسط عملگر پلاسمایی

 

کارشناسی‌ارشد: مهندسی هوافضا-آیرودینامیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 84

عنوان پایان نامه: بررسی جریان دنباله نزدیک پشت یک بال سوییپ دار در تونل باد با استفاده از هات وایر

 

کارشناسی: مهندسی مکانیک-حرارت و سیالات، دانشگاه شهرکرد 81

 عنوان پروژه: بررسی عملکرد مبدلهای حرارتی به روش تجربی

 

آدرس google scholar

پست‌الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  ، این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

وبگاه: http://ari.ac.ir/Taleghani

شماره تماس: 88366050

 


زمینه‌های تحقیقاتی 

 • مکانیک سیالات تجربی
 • کنترل جریان
 • آیرودینامیک
 • پیشرانش الکتریکی و تراستر‌های پلاسمایی
 • ورود به جو کپسول‌های فضایی در محدوده ماوراء صوت
 • کاربردهای EHD در جریان سیالات

 

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات ارائه‌شده در نشریات علمی: 

مجلات

1. Mohammad Reza Heydari & Arash Shams Taleghani “Analysis of Boundary Layer in MHD Flow of Non-Newtonian Visco-Elastic Fluid on Stretching Sheet” Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège, Vol. 85, 2016, p. 21 - 33.

2. Ehsan Suori & Arash Shams Taleghani “Unsteady Flow Free Movement of Nano-fluids on Permeable Expanded Vertical Plate” Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège, Vol. : 85, 2016, p. 34 - 47.

3. Ali Salimi & Arash Shams Taleghani “Entropy Production in Hydrodynamic Sliding Stream Magnetic Nano-Fluid on a Porous Expanded Sheet” Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège, Vol. 85, 2016, p. 47 - yy.

4. Mohammad Jafar Rashidi, Arash Shams Taleghani, “Thermoeconomic Analysis of Solar Absorption Refrigeration Cycle with Parabolic Collectors and Working Fluids Water-Ammonia”, International Journal of Academic Research, Vol. 7. No. 3 Iss.1. May, 2015.

5. Atefeh Salmasi, Abdollah Shadaram, Arash Shams Taleghani, “The Effect of Plasma Actuator Placement on the Airfoil Efficiency at post-stall angles of attack”, IEEE Transactions on Plasma Science, Vol. 41, Issue 10, 2013.

6. Morteza Mohammadi, and Arash Shams Taleghani, “Active Flow Control by Dielectric Barrier Discharge to Increase Stall Angle of a NACA0012 Airfoil”, Arabian Journal for Science and Engineering, Springer, DOI 10.1007/s13369-013-0772-1, 2013.

7. Arash Shams Taleghani, Abdollah Shadaram, and Masoud Mirzaei, “Effects of Duty Cycles of the Plasma Actuators on Improvement of Pressure Distribution Above a NLF0414 Airfoil”, IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE, Vol. 40, Issue 5, 2012.

8. Masoud Mirzaei, Arash Shams Taleghani, and Abdollah Shadaram, “Experimental Study of Vortex Shedding Control Using Plasma Actuator”, Applied Mechanics and Materials Vol. 186 (2012) pp 75-86.

9. A. Shadaram, N. Rostami, A. shams Taleghani, “Effects of Angle of Attack on Turbulent Near Wake Flow Using Hotwire Anemometer” Mechanical and Aerospace Engineering Journal, Vol. 2, No.3, ISSN:1609-5707, Feb. 2007.

  

10- سهیلا عبدالهی و سید آرش سید شمس طالقانی «فناوری های نوین کاهش نوفه در موتور انواع هواپیما» مجله علمی ترویجی انجمن مهندسان مکانیک ایران، دوره 25، شماره 109، صفحه 19-26، مهر و آبان 1395.

11- مهدی یادگاری و سید آرش سید ﺷﻤﺲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ «مطالعه پارامتری کنترل غیرفعال تداخل شوک و لایه مرزی بر ایرفویل با محفظه و سطح متخلخل در جریان گذر صوتی» مجله علمی و پژوهشی مکانیک سازه‌ها و شاره‌ها، دوره6، شماره2، ص 271-284، سال 1395.

12- سهیلا عبدالهی، عباس مردانی و سید آرش سید شمس طالقانی «تأثیر جت خلاف جریان پالسی بر عملکرد ائروترمودینامیکی برای یک کپسول بازگشتی مافوق صوت» فصل نامه دانش و فناوری هوافضا، دوره 5، شماره  1، ص. 55-65، تابستان 1395.

13- سید مهدی شیخ الاسلام نوری، محمد طیبی رهنی، سید آرش شمس طالقانی«حل عددی مساله کوئت ناپایا و دوبعدی با استفاده از روش شبکه بولتزمن تفاضل محدود» فصلنامه علمی-پژوهشی مکانیک سیالات و آیرودینامیک، جلد 4، شماره 2، صفحه 47 الی 55، پاییز و زمستان 1394.

14- مهدی یادگاری و سید آرش سید ﺷﻤﺲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ «مطالعه پارامتریک کنترل غیرفعال تداخل شوک و لایه مرزی یک ایرفویل با محیط متخلخل در جریان گذر صوتی» فصلنامه علمی-پژوهشی مکانیک سیالات و آیرودینامیک، جلد 3، شماره 4، صفحه 73 الی 86، زمستان 1393.

15- مهدی یادگاری و سید آرش سید ﺷﻤﺲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ «کاربرد ساختارهای متخلخل در کاهش شدت شوک ناشی از تراکم‌ پذیری جریان سیال» فصل نامه دانش و فناوری هوافضا، سال سوم، شماره اول، ص. 61-71، تابستان 1393.

16- ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺳﻠﻤﺎﺳﯽ، عبدالله شادآرام، سید آرش سید شمس طالقانی و مسعود میرزایی، «بررسی تاثیر مکان قراردهی عملگر پلاسمایی در افزایش کارایی ایرفویل» مجله علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک شریف ، دوره 3-30 ، شماره1، ص. 55-64، بهار 1393.

17- ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺳﻠﻤﺎﺳﯽ، عبدالله شادآرام، مسعود میرزایی و سید آرش سید شمس طالقانی،«بررسی عددی و تجربی اثر یک عملگر پلاسمایی بر کارایی ایرفویل NLF0414  در زوایای حمله پس از واماندگی» مجله علمی-پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس، دوره 12، شماره 6، اسفند 1391.

18- سید آرش سید شمس طالقانی ، عبدالله شادآرام و مسعود میرزایی، «مطالعه تجربی كنترل ریزش گردابه به وسیله عملگرهای پلاسمایی» مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک تبریز، جلد 42، شماره 2، پاییز و زمستان 1391.

19- عبدالله شادآرام، سیما باجلان و سید آرش سید شمس طالقانی «بررسی تجربی وابستگی عدد اشتروهال و پسای میانگین به چیدمان برای سیلندر استوانه‌ای پشت ایرفویل» فصلنامه علمی-پژوهشی مکانیک سیالات و آیرودینامیک، جلد 1، شماره 2، صفحه 31 الی 39، زمستان 1391.

20- سید آرش سید شمس طالقانی ، عبدالله شادآرام و مسعود میرزایی، «مطالعه تجربی تاثیر پارامترهای هندسی و الکتریکی در مشخصه های جریان یونی القایی توسط عملگرهای پلاسمایی» مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس، دوره دوازدهم، شماره 5، دی 1391.

21- سید آرش سید شمس طالقانی ، عبدالله شادآرام و مسعود میرزایی، «مطالعه تجربی کنترل فعال جریان به وسیله عملگر پلاسمایی برای جابجایی زاویه واماندگی یک ایرفویل NACA0012» فصلنامه علمی – پژوهشی مکانیک سیالات و آیرودینامیک، جلد 8- الف، شماره 1، صفحه 89 الی 97، پاییز 1391.

22- سید آرش سید شمس طالقانی ، عبدالله شادآرام و مسعود میرزایی، «اثرات سیکل کاری عملگرهای پلاسمایی بر روی بهبود توزیع فشار حول ایرفویل NLF0414» مجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس، دوره دوازدهم، شماره 1، اردیبهشت 1391.

23- عبدالله شادآرام، یونس ممبینی، سید آرش سید شمس طالقانی «رفتار مشخصه‏های آشفتگی جریان دنباله نزدیک در اثر اندرکنش استوانه پشت یک ایرفویل» مجله علمی پژوهشی مکانیک هوافضا; 6 (1) :57-66، 1389.

24- کاظم حسن زاده، سید آرش سید شمس طالقانی و مجید عمیدپور «بررسی تولید توان در چیدمان برج های تقطیر برای جداسازی جریان چهار جزئی» فصلنامه تبدیل انرژی، دوره 1، شماره 1،ص 17-24، تابستان 1389.

 

مقالات ارائه‌شده در همایش‌های علمی :

 

1. Natural Convection Heat Transfer Enhancement from an Isothermal Array of Circular Cylinders Under Horizontal Vibrations, A. Shams Taleghani, S. ABDOLAHI, A. FALAHIAN, Recent Advances in Earth Sciences, Environment and Development, 2015, ISBN: 978-1-61804-309-2. 

 

2. Experimental Study of Frequency Behavior for a Circular Cylinder Behind an Airfoil, S. Bajalan, A. Shadaram, N. Hedayat, A. Shams Taleghani, World Academy of Science, Engineering and Technology 59 2011.

 

3. Experimental Study of Active Flow Control Using Plasma Actuator Over an Airfoil, A. Shadaram, M. Mirzaei and A. Shams Taleghani, 13th Annual & 2nd International Fluid Dynamics conference, Fd2010, Shiraz University, Shiraz Iran, 2010.

 

4. Experimental Study of Effect of Arrangment on The Wakes Interaction For A Circular Cylinder Behind An Airfoil, A.Shadaram, S.Bajalan and A. Taleghani, 13th Annual & 2nd International Fluid Dynamics conference, Fd2010, Shiraz University, Shiraz Iran, 2010.

 

5. Validation of Logarithmic Law in a 3D Turbulent Near Wake Flow, A. Shadaram, M. Mirzaei, A. shams Taleghani, 5th IASME/WSEAS International conference on FLUID MECHANICS and AERODYNAMICS,Athens, Greece, August 25-27,2008.

 

6. Experimental Investigation of Effects of Angle of Attack on Reynolds Stresses in the Near Wake Flow, A. Shadaram, N. Rostami, A. shams Taleghani, 15th Annual(International) Mechanical Engineering conference, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran, May 2007.

 

7- حل عددی مسئله‌ی کوئت ناپایا و دو بعدی با استفاده از روش شبکه‌ی بولتزمن تفاضل محدود، سید مهدی شیخ الاسلام نوری، محمد طیبی رهنی، سید آرش شمس طالقانی، اولين کنفرانس بين‌المللی مهندسی مکانيک و هوافضا، تهران، دانشگاه تهران، فروردین 1395.

8- بررسی تحلیل ترمودینامیکی و اگزرژی سیکل تبرید جذبی خورشیدی تک اثره با کلکتورهای سهموی و سیالات کاری آب و آمونیاک، رضاتپه کبودی، احسان سوری، سید آرش سید شمس طالقانی، اولين کنفرانس بين‌المللی مهندسی مکانيک و هوافضا، تهران، دانشگاه تهران، فروردین 1395.

9- بررسی جریان نقطه سکون سیال ویسکوالاستیک در حالت جابجایی ترکیبی روی صفحه¬ی عمودی گسترش یافته در حضور شرایط مرزی لغزشی، احسان سوری، محمدرضاحیدری، سید آرش سید شمس طالقانی، اولين کنفرانس بين‌المللی مهندسی مکانيک و هوافضا، تهران، دانشگاه تهران، فروردین 1395.

10- مطالعه عددی رفتار حرارتی و هیدرودینامیکی فروسیال تحت میدان مغناطیسی در داخل لوله، منصور دیناروند، سید آرش سید شمس طالقانی، اولين کنفرانس بين‌المللی مهندسی مکانيک و هوافضا، تهران، دانشگاه تهران، فروردین 1395.

11- بررسی اثرات جت خلاف جریان در حالت پایا روی عملکرد آیروترمودینامیکی برای یک کپسول بازگشتی مافوق صوت، عباس مردانی، سهیلا عبدالهی، سید آرش سید شمس طالقانی، پانزدهمين کنفرانس انجمن هوافضاي ايران، تهران، دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری، اسفند 1394.

12- تاثیر جت خلاف جریان پالسی بر عملکرد آیروترمودینامیکی در جریان ناپایای یک کپسول بازگشتی مافوق صوت، سهیلا عبدالهی، عباس مردانی، سید آرش سید شمس طالقانی، پانزدهمين کنفرانس انجمن هوافضاي ايران، تهران، دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری، اسفند 1394.

13- شبیه سازی عبور جریان پلاسما از میدان های الکتریکی و مغناطیسی در پروازهای ماوراء صوت با هدف کاهش خاموشی رادیویی، فرزانه جافری و سيد آرش سيد ﺷﻤﺲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ، پانزدهمين کنفرانس انجمن هوافضاي ايران، تهران، دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری، اسفند 1394.

14- بررسی جریان نانو سیال بر روی صفحه گسترش یافته سه بعدی در حضور میدان مغناطیسی، احسان سوری، سيد آرش سيد ﺷﻤﺲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ، سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی برق، مکانیک و مکاترونیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، بهمن 1394.

15- بررسی جریان ناپایای جابجایی آزاد نانو سیال بر روی صفحه عمودی گسترش یافته نفوذپذیر، احسان سوری، سيد آرش سيد ﺷﻤﺲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ، سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی برق، مکانیک و مکاترونیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، بهمن 1394.

16- تخمین شکل و موقعیت پوسته پلاسما در تراستر یونی الکترواستاتیکی با استفاده از روش PIC، میلاد یدالهی، سيد آرش سيد ﺷﻤﺲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ، وحید اصفهانیان، سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی برق، مکانیک و مکاترونیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، بهمن 1394

17- بررسی بهينه‌سازی و تحليل ترموديناميکي و اگزرژي سیکل تبريد جذبي خورشيدي در حالت سیال کاري آب و آمونياک، رضا تپه کبودي، احسان سوری، سيد آرش سيد ﺷﻤﺲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ، سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی برق، مکانیک و مکاترونیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، بهمن 1394.

18- کاهش خاموشی رادیویی در پروازهای مافوق صوت با استفاده از سیستم MHD، فرزانه جافری و سيد آرش سيد ﺷﻤﺲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ، سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی برق، مکانیک و مکاترونیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، بهمن 1394.

19- مطالعه و شبیه سازی جریان پلاسما در پروازهای ماوراء صوت در جهت کنترل الکترونها با هدف بهبود ارتباطات، فرزانه جافری و سيد آرش سيد ﺷﻤﺲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ، کنفرانس بین المللی یافته‌های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک، تهران، 26 شهریور 1394.

20- کنترل غیرفعال تداخل شوک مایل و لایه مرزی با محفظه و سطح متخلخل در جریان مافوق صوت، مهدي يادگاري و سيد آرش سيد ﺷﻤﺲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ، بيست و سومين همايش سالانه بين‌المللي مهندسي مکانيک ايران، ISME2015، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران ، ايران، 22 تا 24 ارديبهشت 1394.

21- کاهش قطع ارتباط رادیویی در پروازهای ماورای صوت با استفاده از تغییر دانسیته پلاسما، فرزانه جافری و سيد آرش سيد ﺷﻤﺲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ، چهاردهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران، پژوهشکده مخابرات و فن‌آوری ماهواره، تهران، ايران، 19 تا 21 اسفند 1393.

22-  انتقال حرارت جابجایی طبیعی در آرایه‌ای هم‌دما از استوانه‌ها از طریق نوسان‌های افقی، امير فلاحيان و سيد آرش سيد ﺷﻤﺲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ، دومین همايش ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، دانشگاه تهران، تهران، 30 بهمن 1393.

23-  انتقال حرارت افزایشی از طریق ایجاد نوسان عمودی در آرایه‌ای هم‌دما از لوله‌ها، امير فلاحيان و سيد آرش سيد ﺷﻤﺲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ، دومین همايش ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، دانشگاه تهران، تهران، 30 بهمن 1393.

24- ارزیابی عملکرد حرارتی در یک دسته سیلندر داغ تحت ارتعاش در یک محفظه ثابت، امير فلاحيان و سيد آرش سيد ﺷﻤﺲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ، سومین کنفرانس ملی سیستم‌هاي مکانيکي و نوآوري‌هاي‌ صنعتي، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، 29 و30 بهمن 1393.

25- استفاده از کنترل غیرفعال در کاهش تداخل شوک و لایه مرزی در ورودی هوای موتور و بررسی تلفات جریان، مهدي يادگاري و سيد آرش سيد ﺷﻤﺲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ، اولـین کـنـفـرانـس بیـن‌المـللی و سـومـین کـنـفـرانـس مـلی انجمن پیشرانش هوافضایی ایران، 30 مهرماه و 1 آبان‌ماه 1393.

26- تحلیل عددی رفتار ترمودینامیکی مخزن سوخت اکسیژن مایع با روش فشارگذاری با استفاده از هلیوم دما بالا، سيد آرش سيد ﺷﻤﺲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و رضا فخاریان، اولـین کـنـفـرانـس بیـن‌المـللی و سـومـین کـنـفـرانـس مـلی انجمن پیشرانش هوافضایی ایران، 30 مهرماه و 1 آبان‌ماه 1393.

27- کنترل غیرفعال تداخل شوک و لایه مرزی با استفاده از محفظه و سطح متخلخل، مهدي يادگاري، سيد آرش سيد ﺷﻤﺲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و خدايار جوادي، بيست و دومين همايش سالانه بين‌المللي مهندسي مکانيک ايران، ISME2014، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ، ايران، 2 تا 4 ارديبهشت 1393.

28- شبيه سازي عددي جريان در يک پمپ گريز از مرکز و بررسي جريان در نقطه طراحي، محمد سعيدي و سيد آرش سيد ﺷﻤﺲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ، بيست و دومين همايش سالانه بين‌المللي مهندسي مکانيک ايران، ISME2014، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ايران، 2 تا 4 ارديبهشت 1393.

29- کنترل تداخل شوک و لایه مرزی با محفظه و سطح متخلخل با رویکرد بهینه سازی عمق محفظه، مهدي يادگاري، سيد آرش سيد ﺷﻤﺲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ، خدايار جوادي، سيزدهمين کنفرانس انجمن هوافضاي ايران، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده علوم و فنون نوين، اسفند 1392.

30- بررسی تاثیر مکان قراردهی عملگر پلاسمایی در افزایش کارایی ایرفویل، ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺳﻠﻤﺎﺳﯽ، ﻋﺒﺪﷲ ﺷﺎدآرام، سيد آرش ﺷﻤﺲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ، بيست و يکمين همايش سالانه بين‌المللي مهندسي مکانيک ايران، ISME2013، ISME2013-194، ايران، تهران، دانشگاه صنعتي خواجه نصير، 17 لغايت 19 ارديبهشت 1392.

31- کنترل جريان در لايه مرزي اطراف ايرفويل به کمک يک عملگر پلاسمايي، ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺳﻠﻤﺎﺳﯽ، ﻋﺒﺪﷲ ﺷﺎدآرام، آرش ﺷﻤﺲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ،  ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺷﺎرهﻫﺎ، داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ، 12 ﺗﺎ 14 اردﯾﺒﻬﺸﺖ 1391.

32- تغییر فرکانس ریزش گردابه یک سیلندر با مقطع چهارگوش به وسیله عملگر پلاسمایی، عبدالله شادآرام و سيد آرش سيد شمس طالقاني، هجدهمين همايش سالانه بين‌المللي مهندسي مکانيک ايران، ISME2010، ISME2010-1255، ايران، تهران، دانشگاه صنعتي شريف، 21 لغايت 23 ارديبهشت 1389.

33- بررسي تجربي تنشهاي آرام و آشفته در دنباله نزديک آشفته، عبدالله شادآرام، مسعود ميرزايي و سيد آرش سيد شمس طالقاني، ششمين کنفرانس سراسري انجمن هوافضاي ايران، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، اسفند 1385.

34- بررسي تجربي اثر زاويه حمله بر انرژي آشفتگي جريان داخل تونل باد به کمک هات واير، عبدالله شادآرام، نورالله رستمي و سيد آرش سيد شمس طالقاني، ششمين کنفرانس سراسري انجمن هوافضاي ايران، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، اسفند 1385.

35- بررسي اثرات زاويه حمله بر روي جريان دنباله نزديک مغشوش سه بعدي با استفاده از جريان سنج سيم داغ، عبدالله شادآرام، نورالله رستمي و سيد آرش سيد شمس طالقاني، دهمين کنفرانس ديناميک شاره ها، دانشگاه يزد، آبان 1385.

36- بررسي مولفه هاي تنش رينولدزي در دنباله نزديک مغشوش با استفاده از جريان سنج سيم داغ، عبدالله شادآرام، مسعود ميرزايي و سيد آرش سيد شمس طالقاني، دهمين کنفرانس ديناميک شاره ها، دانشگاه يزد، آبان 1385.

37- بررسي تجربي مشخصه هاي آشفتگي در دنباله نزديک يک صفحه مسطح، عبدالله شادآرام، مسعود ميرزايي و سيد آرش سيد شمس طالقاني، چهاردهمين کنفرانس بين المللي مهندسي مکانيک، دانشگاه صنعتي اصفهان، ارديبهشت 1385.

38- مروري بر روشهاي نوين سرعت سنجي، سيد آرش سيد شمس طالقاني، سيزدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي مکانيک، دانشگاه صنعتي اصفهان، ارديبهشت 1384.

39- بررسي عملکرد مبدل حرارتي صفحه اي به روش تجربي، سيد آرش سيد شمس طالقاني و بهزاد قاسمي، سومين کنفرانس مهندسي مکانيک شاخه دانشجويي، انجمن مهندسان مکانيک ايران، دانشگاه مازندران، آبان 1381.

 

کتاب

 • سید آرش سید شمس طالقانی، "مدلسازی جریان سیال به روش شبکه بولتزمن"، به سفارش شرکت پشتیبانی و نوسازی‌ هلیکوپترهای ایران (پنها)، انتشارات چرتکه، تابستان 1392.

 

پروژه‌های پژوهشی انجام شده

 • مطالعه و تحقیق بر روی پدیده قطع ارتباط رادیویی در محموله های بازگشتی به جو و راه های مقابله با آن، پژوهشگاه هوافضا، 1393
 • نقشة راه برنامه اعزام انسان به فضا، پژوهشگاه هوافضا، 1393
 • طراحی اولیة مجموعة سازه و عملگر زیرسامانة هدایت، کنترل و ناوبری فضاپیمای سرنشین‌دار E1، پژوهشگاه هوافضا، 1393
 • الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون، پژوهشگاه هوافضا، 1393
 • مدلسازی عددی عملگر پلاسمایی DBD در قالب طرح پژوهشی با دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، 1392
 • استفاده از عملگرهای پلاسمایی برای کاهش نویز، پژوهشگاه هوافضا، 1392
 • بررسی راه‌اندازی آزمایشگاه آیروترمودینامیک به همراه الزامات، سازمان فضایی ایران، 1392
 • ساخت دستگاه تولید پلاسما تحت شرایط ولتاژ بالای AC تا KV20  با شکل موج متغیر و قابلیت ایجاد پالس و تغییر فرکانسهای تحریک تا KHz2 و فرکانس کریر تا KHz30 و استفاده از آن در کنترل جریان و تعویق نقطه جدایش روی یک ایرفویل0414 NLF برای صنایع پیشرو، 1390

 

سخنرانی‌های علمی

 • سخنرانی کلیدی در اولین کنفرانس بین‌المللی و سومین کنفرانس ملی انجمن پیشرانش هوافضایی ایران با عنوان      " تراسترهای یونی برای حرکت در اعماق فضا"، آبان 1393.
 • سخنرانی در یازدهمین انجمن دانشجویان تحصیلات تکمیلی آکادمی علوم و مهندسی هوانوردی دانشگاه بیهانگ چین به عنوان سخنران مدعو با موضوع کنترل جریان به وسیله عملگرهای پلاسمایی، آگوست 2014

 

 

فعالیت‌های اجرایی

 • سرپرست مرکز رشد پژوهشگاه هوافضا از دی 95 تا کنون
 • مشاور عالی رئیس دانشگاه غیرانتفاعی توحید گلوگاه از دی 95 تا کنون
 • مدیر گروه مکانیک و هوافضا دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی از بهمن 95 تا کنون
 • سرپرستی آزمایشگاه‌های پژوهشکده سامانه‌های‌ فضانوردی از بهمن 91 تا فروردین 94
 • راه‌اندازی‌ آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و آموزشی آیرودینامیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در سالهای 83 و 86
 • راه اندازی آزمایشگاه ترمودینامیک و کارشناس آزمایشگاه در دانشگاه شهرکرد سال 1379-1380
 • مشاور شرکت دانش بنیان پایا توسعه شریف از سال 91 تا کنون
 • ساخت تست سکشن برای تونل باد و تجهیز دستگاه تراورس و راه اندازی دستگاه هات وایر شرکت دانتک در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر سال 1382
 • داوری مجلات:
  •  داور مجله International Journal of Aerospace Science and Technology در Elsevier
  •  داور مجله Measurement(Journal of the International Measurement Confederation ) در Elsevier
  •  داور مجله IJER نمایه شده ISI
  •  داور مجله علمی‌ و پژوهشی مکانیک مدرس
  •  داور مجله علمی‌ و پژوهشی مکانیک سازه‌ها و شاره‌ها
  •  داور مجله علمی و پژوهشی دانش و فناوری هوافضا
  •  داور فصلنامه علمی و پژوهشی علوم و فناوری فضایی
  •  داور نشریه علمی و پژوهشی مهندسی مکانیک امیرکبیر
  •  داور نشریه علمی و پژوهشی مهندسی  مکانیک دانشگاه تبریز
  •  داور مجله علمی‌ و پژوهشی معماری و شهرسازی آرمان شهر
  •  داور مجله علمی و ترویجی انجمن مهندسان مکانیک
  •  داوری در کنفرانسهای بین المللی مهندسان مکانیک، هوافضا، انجمن پیشرانش هوافضایی، مکانیک و هوافضا 
 • عضو کمیته علمی بیست و دومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک 
 • دبیر انجمن علمی دانشجویان مهندسی مکانیک دانشگاه شهرکرد سال 1378-1381

 

فعالیت‌های آموزشی

  

پژوهشگاه هوافضا

آیرودینامیک مافوق صوت

دوره ارشد و دکتری

مهر 92 تا کنون

(2گروه)

آیرودینامیک ماورای صوت

دوره ارشد و دکتری

بهمن 92 تا کنون

( 2گروه)

دینامیک گاز پیشرفته

دوره ارشد و دکتری

مهر 94

( 1گروه)

آیرودینامیک سامانه‌های فضایی

دوره ارشد و دکتری

بهمن 94

( 1گروه)

آیرودینامیک مادون صوت

دوره دکتری

مهر 95 تا کنون

(1گروه)

دانشگاه تهران پردیس کیش

جریان لزج پیشرفته

دوره دکتری-دوره ارشد

بهمن 93

(1گروه)

آیرودینامیک مافوق صوت

دوره ارشد و دکتری

مهر 94 تا کنون

(2گروه)

CFD

دوره ارشد

مهر 94

(1گروه)

آیرودینامیک مادون صوت

دوره ارشد و دکتری

بهمن 94

(1گروه)

جریان لزج

دوره دکتری

بهمن 94

(1گروه)

طراحی هواپیما

دوره دکتری

بهمن 94

(1گروه)

آیرودینامیک 1 جبرانی

دوره دکتری

بهمن 94

(1گروه)

کنترل جریان پیشرفته

دوره دکتری

مهر 95

(1گروه)

روشهای کنترل جریان

دوره دکتری

مهر 95

(1گروه)

توربولانس

دوره دکتری

بهمن 95

(1گروه)

مقاومت مصالح

دوره کارشناسی

بهمن 95

(2گروه)

 

 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مکانیک سیالات

دوره کارشناسی هوافضا

مهر 91 تا بهمن 91

(1گروه)

آزمایشگاه مکانیک سیالات

دوره کارشناسی هوافضا و مکانیک

تیر 86 تا بهمن 91

( 62 گروه)

آزمایشگاه ایرودینامیک

دوره کارشناسی هوافضا

تیر 86 تا بهمن 90

(15 گروه)

کارآموزی

دوره کارشناسی صنایع

تابستان 1389

(8 نفر)

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

لایه مرزی

دوره ارشد

بهمن 93

(2گروه)

سیالات 1

دوره کارشناسی

بهمن 88 تا بهمن 91

(11 گروه)

سیالات 2

دوره کارشناسی

بهمن 88 تا بهمن 91

(15 گروه)

سیستمهای انتقال آب

دوره کارشناسی

بهمن 88 تا بهمن 91

(11 گروه)

ترمودینامیک 2

دوره کارشناسی

بهمن 88 تا بهمن 91

(3 گروه)

دینامیک

دوره کارشناسی

مهر 88 تا بهمن 88

(2گروه)

دینامیک ماشین

دوره کارشناسی

مهر 88 تا بهمن 88

(2گروه)

ارتعاشات

دوره کارشناسی

مهر 88 تا بهمن 88

( 2گروه)

پروژه کارشناسی

دوره کارشناسی

مهر 90 تا مهر 91

(15 نفر)

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

محاسبات عددی پیشرفته

دوره ارشد

از بهمن 94 تا کنون

(2گروه)

روش تحقیق پیشرفته

دوره دکتری

از مهر 95 تا کنون

(2گروه)

زبان تخصصی

دوره دکتری

مهر 95

(1گروه)

روش تحقیق

دوره ارشد

مهر 95

(1گروه)

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

سیالات 1

دوره کارشناسی

مهر 92 تا تیر 93

(3گروه)

سیالات 2

دوره کارشناسی

مهر 92 تا بهمن 92

(1گروه)

ترمودینامیک 2

دوره کارشناسی

مهر 92 تا تیر 93

(3گروه)

ترمودینامیک 1

دوره کارشناسی

مهر 92 تا بهمن 92

(1گروه)

انتقال حرارت 1

دوره کارشناسی

مهر 92 تا بهمن 92

(1گروه)

استاتیک

دوره کارشناسی

بهمن 92 تا تیر 93

(1گروه)

پروژه کارشناسی

دوره کارشناسی

مهر 92 تا مهر 93

(11 نفر)

 

 

 

عناوین پایان نامه‌های هدایت شده دوره دکتریعناوین پایان نامه‌های هدایت شده دوره کارشناسی ارشد

1.اثر جت خلاف جریان روی عملکرد آیروترمودینامیکی یک کپسول بازگشتی مافوق صوت، عباس مردانی، ‌پژوهشگاه هوافضا، 1394.

2.تغییر الکترومغناطیسی لایه پلاسما در جهت کاهش قطع ارتباط رادیویی در پرواز های مافوق صوت و در ورود مجدد به جو، فرزانه جافری، دانشگاه آزاد واحد دزفول،‌1394.

3.کنترل جریان به روش مکش برای کاهش اثرات غیردائمی جریان روی یک سیلندر، ایوب کوشکی، دانشگاه آزاد واحد بروجرد، 1394.

4.ارائه یک مدل مکانیکی جدید به منظور دریافت پیوسته نور خورشید بصورت عمودی در صفحات خورشیدی، روح اله باقری، دانشگاه آزاد واحد بروجرد، 1394.

5.طراحی مدل مکانیکی- الکتریکی به منظور تولید برق از سرعت‌گیرها با استفاده از سیال هیدرولیکی، میثم بهلولی، دانشگاه آزاد واحد بروجرد، 1394.

6.بررسی جریان سیال و انتقال حرارت نانو سیال بر روی صفحات گسترش یافته در حضور جریان هیدرودینامیک مغناطیسی، احسان سوری، دانشگاه آزاد واحد بروجرد، 1394.

7.بررسی تولید انتروپی و قانون دوم ترمودینامیک درنانوسیال برروی صفحات متخلخل با شرایط مرزی کشش، علی سلیمی، دانشگاه آزاد واحد بروجرد، 1394.

8.بررسی تحلیلی جریان سیال غیر نیوتنی ویسکوالاستیک بر روی صفحات گسترش یافته در حضور شرایط مرزی لغزشی، محمدرضا حیدری، دانشگاه آزاد واحد بروجرد، 1394.

9.بهینه سازی سیستم فیلتراسیون گاز طبیعی در ایستگاههای تقلیل فشار، سید رضا صادقی نساج، دانشگاه آزاد واحد بروجرد، 1394.

10.طراحی معکوس هندسه نازل با استفاده از الگوریتم ژنتیک، رضا احمدی، دانشگاه آزاد واحد تهران غرب،‌1394.

11.تحلیل عددی جریان دوفازی درون سایکلون و بهینه سازی ابعاد آن برای حداکثر راندمان جداسازی، مالک باولی بهمئی، دانشگاه آزاد واحد دزفول،‌1394.

12.شبیه سازی و بررسی اثر زبری بر روی عمق و محل پرش هیدرولیکی،‌ سعید حدادی، دانشگاه آزاد واحد دزفول،‌1394.

13.تحلیل ترمودینامیکی و اگزرژی سیکل تبرید جذبی خورشیدی با کلکتورهای سهموی و سیالات کاری آب و آمونیاک، رضا تپه کبودی، دانشگاه آزاد واحد بروجرد، 1394.

14.تحلیل ترمواکونومیکی سیکل تبرید جذبی خورشیدی با کلکتورهای سهموی و سیالات کاری آب و آمونیاک، محمد جعفر رشیدی، دانشگاه آزاد واحد بروجرد، 1394.

15.بررسی اثر ارتعاشات بر روی انتقال حرارت جابه‌جایی آزاد در مبدل‌های حرارتی به منظور بهبود ضریب انتقال حرارت، امیر فلاحیان، دانشگاه آزاد واحد دزفول،‌1394.

16.استفاده از عملگرهای پلاسمایی به منظور کاهش نویز،‌ ایمان عباسپور، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، 1393. 

17.شبیه‌سازی عددی کنترل غیرفعال تداخل شوک و لایه مرزی با ساختارهای متخلخل، مهدی یادگاری، ‌پژوهشگاه هوافضا، 1393.

18.شبیه سازی عددی سیستم فشار گذاری یک موشک سوخت مایع با استفاده از گاز خنثی هلیوم،‌ رضا فخاریان، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، 1393.

19.شبیه‌سازی عددی پمپ گریز از مرکز و تاثیر خوردگی در پوسته پمپ بر عملکرد پمپ،‌ محمد سعیدی، دانشگاه آزاد واحد دزفول،‌1393.

20.تحلیل سه‌بعدی میدان سرعت در یک کانال با قوس تند به کمک نرم‌افزار ANSYS CFX،‌ امیر جلیلیان، دانشگاه آزاد واحد دزفول، 1392. 

21.بررسی تجربی تأثیر تغییرات آوانس جرقه بر میزان گازهای مضر خروجی موتور سمند (xu7/jpi3) گازسوز، داریوش روشنی، دانشگاه آزاد واحد دزفول، 1392.

 

عناوین پایان نامه‌های تحت راهنمایی دوره دکتری

1.تحلیل و شبیه سازی پرتوهای یون در تراسترهای یونی الکترواستاتیکی یک و دو مرحله‌ای با استفاده از پردازش موازی تحت پردازنده‌های گرافیکی، ‌پژوهشگاه هوافضا، دوره دکتری

 

عناوین پایان نامه‌های تحت راهنمایی دوره کارشناسی ارشد

1.مطالعه عددی کنترل جریان به روش دمش پالسی برروی فلپ لبه فرار بال هواپیما درحین فرود، پردیس کیش دانشگاه تهران

2.مطالعه عددی کنترل جریان بوسیله تحریک جت ترکیبی در جریان زیر صوت روی ایرفویل NASA GA(W)-2، ‌پژوهشگاه هوافضا

 

افتخارات

 

 • دبیر اولین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا، تهران، 1395.
 • دبیر کنفرانس بین المللی یافته‌های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک، تهران، 1394.
 • مقاله برتر در دومین همایش ملی برق، مکانیک و مکاترونیک، دانشگاه تهران، تهران، بهمن 1393.
 • انتخاب به عنوان 10 پژوهشگر برتر سازمان فضایی ایران در سال 1392.
 • تقدیر به عنوان دانشجویان برتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سال 1390.
 • رتبه اول آزمون دکتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در بین 55 نفر شرکت‌کننده مرحله نهایی سال 1386.
 • برگزیده در آزمون ریاضی و فیزیک نخبگان استان مازندران و عضویت در این باشگاه در سال 1375.

 

 

 

حاضرین در سایت

ما 40 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی درباره پژوهشگاه افراد اعضای هیئت علمی سید آرش سید شمس طالقانی