جمشید فضیلتی

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسی هوافضا، سازه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر 90-85

حامد کاشانی

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: 

حدیثه کریمائی

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسی مکانیک-گرایش تبدیل انرژی-دانشگاه علم و صنعت ایران

حسن ناصح

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: رشته مهندسي هوافضا- مهندسی فضایی

حلیمه حسن‌پور

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی

حمید کاظمی

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: حقوق بین الملل ( هوافضا)، لیدن ، هلند

رامین کمالی مقدم

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: هوافضا دانشگاه صنعتی شریف

زهرا حاج‌ابراهیمی

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: تربیت مدرس، زیست شناسی، ژنتیک مولکولی  87-82

سهیلا عبدالهی پور

Sample image

رتبه‌ی علمی: مربی

کارشناسی‌ارشد: مهندسی هوافضا، گرایش آیرودینامیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سید آرش سید شمس طالقانی

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 91-86

سید حامد هاشمی مهنه

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: 

سید دامون لنگری

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسی برق – گرایش سیستم‌های کنترل - دانشگاه صنعتی شریف

شیما طبیبیان

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیک

علی کرمی هرستانی

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسي برق- مخابرات ميدان  دانشگاه آدلايد - استراليا

علیرضا علیخانی

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: 

علی‌اکبر گلرو

Sample image

رتبه‌ی علمی: مربی

کارشناسی‌ارشد: 

فاطمه صادقی‌کیا

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسی مخابرات، میدان، دانشگاه علم و صنعت ایران 91-85

فاطمه موسوی

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: 

فتح‌اله امی

Sample image

رتبه‌ی علمی: دانشیار

دکتری: 

قاسم کاهه

قاسم کاهه

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسی کامپیوتر، شبکه‌های کامپیوتری، دانشگاه شریف

محمد ابراهیمی

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: 

محمد طاهای‌ابدی

Sample image

رتبه‌ی علمی: دانشیار

دکتری: 

محمد طیبی رهنی

Sample image

رتبه‌ی علمی: استاد

دکتری: 

محمدرضا سلیمی

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسی هوافضا

محمدعلی فارسی

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1387

محمود تلافی نوغانی

تلافی نوغانی

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسی برق، مخابرات میدان و امواج، دانشگاه علم و صنعت ایران، 92-87

مریم صلواتی فر

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: 

مسعود طائفی

Sample image

رتبه‌ی علمی: مربی

کارشناسی‌ارشد: 

مهدی زکیانی رودسری

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسی مکانیک

مهدی عالمی رستمی

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: 

میثم محمدی امین

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: 

نادیا عباس‌زاده تهرانی

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: 

پیمان علیپرست

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: مهندسی برق-الکترونیک گرایش طراحی مدارات مجتمع (Integrated Circuits) دانشگاه تبریز 1391

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی درباره پژوهشگاه افراد اعضای هیئت علمی