مقاله های سال 1389

مقالات سال 1389

1. علیخانی، علیرضا، آریا الستی، سعید بهزادی‌‌پور و سیدعلی صدوق ونینی. «تحلیل فضای کاری یک ربات کابلی جدید با سه درجه آزادی انتقالی،» هجدهمین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران- دانشگاه صنعتی شریف، اردیبهشت 1389.

2. طایفی فیجانی، مسعود و ساحل قلعه‌شاهینی، «برآورد منابع آبی با بهره‌مندی از فناوری سنجش از دور،» اولین همایش مقابله با بیابان‌زایی و توسعه پایدار تالاب‌های كویری ایران- دانشگاه اراك، 27 خرداد 89.

3. گلرو علی‌اكبر و شهرام زرنشان. «تأملی بر تحولات حقوق امنیت هوانوردی در چارچوب ایكائو پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 در آمریكا،» فصلنامه علمی پژوهشی حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تابستان1389.

4. نصرالهی، وحید، بهروز آرزو و محمدعلی فارسی. «بررسی تجربی پارامترهای مؤثر بر برگشت فنری در فرآیند خم كناره، در ورق‌های دارای سوراخ در محل خم،» یازدهمین كنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران- دانشگاه تبریز، مهر 1389.

5. كاظمی، حمید، علی‌اكبر گلرو و سیدهادی محمودی. «بررسی مسئولیت برای جبران خسارت در CNS/ATM،» ششمین همایشCNS/ATM ، منابع و راهكارهای اجرایی، آذر 89.

6. احمدلو، افشین. «بررسی تشعشعات الكترومغناطیسی ناخواسته در محموله‌های فضایی و راهكارهای كنترل آن،» هم‌اندیشی تشعشعات فضایی، پژوهشگاه هوافضا، آذر 89

7. حاج ابراهیمی، زهرا، مائده عربیان، لیلا علیدوست، لیلا نجفی و احسان علوی. «تهدید حیات فضانوردان توسط پرتوهای كیهانی و راهكارهای مقابله با آنها،» هم‌اندیشی تشعشعات فضایی، پژوهشگاه هوافضا، آذر 89.

8. صدری، مریم. «بررسی انتشار امواج آكوستیك در دوردست جت مادون صوت،» دهمین كنفرانس انجمن هوافضای ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، اسفند 89.

9. گرگین، رحیم، محمد طاهای ابدی و حامد کاشانی. «شناسایی عیوب جدایش بین لایه‌ای تیر چند لایه براساس توابع پاسخ فرکانسی،» دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، اسفند 89.

10. محمودی، سیدهادی، علی‌اکبر گلرو و حمید کاظمی. «سنجش از دور در قوانین و سیاست‌گذاری‌های ملی کشورها،» دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، اسفند 89.

11. قمری، مهیار و محمد طاهای ابدی. «شبیه‌سازی انتشار امواج الاستیک تیر با تحریک لایه پیزوالکتریک برای شناسایی ترک‌های عرضی،» دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، اسفند 89.

 

12. Moradi, F., R. Kalantarinejad, N., M. Asghari and M. Bahrami, “Investigation of Ionic Water Flow Over a Carbon Nanotube: Stick-Slip Mechanism,” International Conference Nanospain, March 2010.

13. Hashemi Borzabadi, A., H. Hashemi Mehne, “Ant Colony Optimization for Optimal Control Problems,” Journal of Information and Computing Science, England, April 2010.

14. Seyed Mahdavi Zafarghandi, F., M. H. Karimian and S. Noori, “Laminar Flow Around Two Bodies in Relative Motion,” 2nd International Conference on Energy Conversion and Conservation, Hammamet, Tunisia, April 2010.

15. Farsi, M. A., B. Arezoo, V. Alizadeh and S. Mirzaee, “Experimental and Numerical Study of Spring-Back in Wipe Bending Process for Sheet Metal Components with Hole on the Bending Surfaces,” 18th Annual International Conference on Mechanical Engineering- ISEM2010, Sharif University of Technology- Tehran- Iran, May 2010.

16. Rasi Marzabadi, F., M. Masdari and M. R. Soltani, “Study of the Boundary Layer on a Wind Turbine Blade Section,” ASEM-ATI-UTI 2010, Conference on Thermal and Environmental Issues in Energy Systems, Sorrento, Italy, May 2010.

17. Ebrahimi, B., “Internal Dynamics Stabilization of Nonlinear Non-Minimum Phase Supersonic Flight Vehicle,” Annual Conference of American Mathematics Institute, Germany, May 2010.

18. Moghadspour, H. and Hashemi Mehne, H., “A Numerical Method for Soft Landing on Mars,” 8th AIMS International Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications, German, May 2010.

19. Mahdavi Zafarghandi, F., S. M. H. Karimian and S. Noori, “Viscous Flow Around Two Bodies in Relative Motion,” European Conference on Computational Fluid Dynamics, Lisbon, Portugal, June 2010.

20. Rasi Marzabadi, F., M. R. Soltani and M. Masdari, “Effect of Reduced Frequency on the Boundary Layer of a Plunging Airfoil,” 10th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, Istanbul-Turkey, July 2010.

21. Taheri, E., M.Tayefi and J. Roshanian, “Development of a Space Access Vehicle 6DOF Multipurpose Simulation Software in Matlab/Simulink,” 10th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, Istanbul-Turkey, July 2010.

22. Nesaei, S. and K. Raissi, “Data Processing Consideration and Model Validation of Elevator Hinge Moment in Flight Vehicle System Identification,” 10th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, Istanbul-Turkey, July 2010.

23. Ebrahimi, B., M. Bahrami and M. M. Asadi, “Robust Control of a Non-linear Non-minimum Phase Supersonic Flight Vehicle Based on Stable System Center,” AIAA Guidance, Navigation and Control Conference, Canada, Toronto, August 2010.

24. Saeedi, M., F. Ajalli and M. Mani, “A Comprehensive Numerical Study of Battle Damage and Repairs Upon the Aerodynamic Characteristics of an Airfoil,” Aeronautical Journal, August 2010.

25. Tahaye-Abadi, M., “Viscoelastic Characterization of Fiber-Reinforced Elastomeric Composites at Finite Strain,” The 3rd International Conference on Multi-Functional Materials and Structures, Jeonju, Korea, September 2010. 

26. Bahrami, M. and A. Golrounia, “53rd Colloquium on the Law of Outer Space,” 61th International Astronautical Congress, Prague, Czech Republic, September 2010.

27. Rasi Marzabadi, F., B. Beheshti Boroumand, M. Mani and F. Ajalli, “Aerodynamic Investigation of a Damaged Airfoil with Wall Effects,” Journal of Scientia Iranica, September 2010.

28. Noori, S. and A. Shahrokhi, “Flow Field Characteristics of an Aerospike Nozzle Using Different Turbulence Models,” International Journal of numerical methods for heat and fluid flow, October 2010.

29. Hosseini, S. A., A. Toloei and S. Noori, “Approximate Solution for Aerodynamic Heating Around Blunt Body Reentry Vehicles,” 13th Annual &2nd International Fluid Dynamics Conference fd 2010, Shiraz University, Shiraz-iran, October 2010.

30. Rasi Marzabadi, F. and M. R. Soltani, “Comparison of Pitching and Plunging Effects on the Boundary Layer Transition of an Airfoil”, 13th Annual &2nd International Fluid Dynamics Conference fd 2010, Shiraz University, shiraz-iran, October 2010. 

31. Noori, S. and A. Shahrokhi, “The Influence of Different Turbulence Models on the Flowfield Characteristics of an Aero spike Nozzle,” 2010 International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering ICMAE, kualalumpur, Malaysia, November 2010.

32. Alikhani, A., F. Ghahremani, S. Behzadipour and B. Ebrahimi, “Design and Implementation of a PC-Based Controller for a New Cable Driven Robot,” The IASTED International Conference on Robotics ~ Robo2010, Phuket, Thailand, December 2010.

33. Shahrokhi, A. and S. Noori, “Survey of the Central Plug Shape of the Aerospike Nozzle,” 17th Austrasian Fluid Mechanics Conference, Auckland, New Zealand, December 2010.

34. Tahsini, A. M., “Assessment of the Accuracy of Spalart-Allmaras Turbulence Model for Application in Turbulent Wall jets,” International Conference on Fluid Mechanics, Heat Transfer and Thermodynamics, Emirate, January 2011.

 

حاضرین در سایت

ما 35 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی مقاله های سال 1389