مقاله های سال 1385

مقالات سال 1385

1. راثی مرزآبادی، فائزه، آریایی‌فر، نادر، قنبریان، اسرین، صادقی‌گیوی، زهرا، رئیسی، كامران و بهرامی، محسن. «راهكار مقابله با نشتی در یك وسیله پرتابی»، چهاردهمین كنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مكانیك، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، اردیبهشت 1385.

2. یزدان‌پناه، شهرام و بهرامی، محسن. «پس‌ماندهای فضایی»، چهاردهمین كنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مكانیك، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، اردیبهشت 1385. 

3. نقیب لاهوتی، آرش، نظری‌نیا، مهدی، طلوعی، الهام، رئیسی، كامران و بهرامی، محسن. «آزمایش پرتاب (Drop Test) چترهای سامانه بازیابی محموله راكت كاوش»، چهاردهمین كنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مكانیك، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، اردیبهشت 1385. 

4. كلانتری‌نژاد، رضا، صادقی‌گیوی، زهرا  و گلرو، علی‌اكبر. «استاندارد از نگاه آینده»، كنفرانس آینده‌پژوهی، فناوری و چشم‌انداز توسعه، دانشگاه صنعتی امیركبیر، تهران، خرداد 1385.

5. كلانتری‌نژاد، رضا و بهرامی، محسن. «فناوری نانو، راهگشای فضا، قاره جدید»، كنفرانس آینده‌پژوهی، فناوری و چشم‌انداز توسعه، دانشگاه صنعتی امیركبیر، تهران، خرداد 1385.

6. طاهای ابدی، محمد. «تحلیل فرآیند كشش عمیق ورق‌های ترموپلاستیك تقویت شده با الیاف پیوسته»، نخستین همایش تخصصی سازه‌های هوافضایی و سیستم‌های جدایش، سازمان صنایع هوافضا، آذر 1385.

7. فلاح‌رجب‌زاده، فمیدا و نثیر، اصغر. «تحلیل ترموالاستیك خطی ورق‌های FG بر پایه تئوری برشی مرتبه اول با استفاده از جداسازی متغیرها»، نخستین همایش تخصصی سازه‌های هوافضایی و سیستم‌های جدایش، سازمان صنایع هوافضا، آذر 1385.

8. قنبریان، اسرین، احمدلو، افشین، صادقی‌گیوی، زهرا، برهمت، ایرج، رئیسی، كامران، فتحی، محسن و بهرامی، محسن. «ملاحظات به‌كارگیری سیستم موقعیت‌یاب جهانی در بازیابی یك محموله تحقیقاتی»، ششمین كنفرانس سراسری انجمن هوافضای ایران، تهران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، اسفند 1385.

9. راثی مرزآبادی فائزه ، اجلی، فریبا و مانی، محمود. «تحلیل عددی اثرات صدمه و شرایط مرزی بر روی ایرودینامیك یك بال نامحدود»، ششمین كنفرانس سراسری انجمن هوافضای ایران، تهران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، اسفند 1385.

10. بهشتی برومند، بهناز، صادقی‌گیوی، زهرا، پروازی، پویان، رئیسی، كامران و بهرامی، محسن. «ملاحظات طراحی و آزمایش سیستم تله‌متری برای راكت‌های كاوش»، ششمین كنفرانس سراسری انجمن هوافضای ایران، تهران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، اسفند 1385. 

11. كاهه، قاسم . «سیستم هوشمند ثبت تخلفات و بررسی سوانح رانندگی مبتنی بر GPS»، هشتمین كنفرانس مهندسی ترافیك و حمل‌ و نقل، تهران، اسفند 1385.

12. طایفی، مرتضی، روشنی‌یان جعفر و غفاری، علی. «استخراج تابع تبدیل یك وسیله پرنده به روش شناسایی سیستم با استفاده از شبیه‌سازی 6DOF حركت»، ششمین كنفرانس سراسری انجمن هوافضای ایران، تهران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، اسفند 1385.

13. Farahi, M. H.,  Hashemi- Mehne, H. and  Hashemi- Borzabadi, A., "Wing Drag Minimization by Using Measure Theory," Optimization Methods and Software Journal, England, Vol.21, No.2, April 2006.

14. Ebrahimi, B. and Bahrami, M., "Robust Sliding-mode Control of a MEMS Optical Switch," Int. MEMS Conference, Singapore, May 2006.

15. Ebrahimi, M. and Farshchi, M., "Aeroacoutics of a Door Gap Cavity," 11th Asian Congress of Fluid Mechanics, Kuala Lumpur, Malaysia, May 2006. 

16. Tahaye- Abadi, M. and Daghyani, H. R., "Incremental Nonlinear Finite Element Analysis of Planar Viscous Deformation Process," 14th Annual (International) Mechanical Engineering Conference, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran, May 2006.

17. Naghib-Lahouti, A., Kalantarinezhad, R., Raissi, K., Nassiri, N., Ariaeifar, N., Bahrami, M., "Design, Development and Testing of a Rigid Aerodynamic Decelerator System for Recovery of a High-Altitude Sounding Rocket Payload," 1st International ARA Days Atmospheric Reentry Systems, Mission and Vehicles, France, July 2006.

18. Seraj- Mehdizadeh, N. and Ghanbarian, A., "Numerical Analysis of Free Piston Stirling Engine for Electric Power Supply of a Small Satellite," 2nd International Conference “from Scientific Computing to Computational Engineering (IC-SCCE)", Athens, July 2006. 

19. Tahsini, A. M., Ebrahimi, M., "Increasing ISP by Injecting Water into Combustion Chamber of an Underwater SRM," 42nd AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit, Sacramento, California, July 2006.  

20. Tahsini, A. M., Ebrahimi, M., "Blast Tube Effects on Internal Ballistics of SRM," 42nd AIAA/ASME/ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit, Sacramento, California, July 2006. 

21. Hashemi- Mehne, H., "A Numerical Method for Solving Linear Non-Autonomous Systems Based on Linear Programming," Applied Mathematics and Computation 178(2006), England, Vol.178, No.2, July 2006.

22. Hashemi- Mehne, H. and Hashemi- Borzabadi, A., "A Numerical Method for Solving Optimal Control Problems Using State Parameterization," Numerical Algorithm, German, Vol. 42, No. 2, August 2006.  

23. M. Asghari, N. and Jalali Mir A., "Unstable Modes of non-axisymmetric gaseous discs," Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Main Journal, Vol.1, September 2006. 

24. Naghib-Lahouti, A. and Tolouei, E., "Investigation of The Effect of Base Bleed on Thrust Performance of a Truncated Aerospike Nozzle in Off-Design Conditions," European Conference on Computational Fluid Dynamics (ECCOMAS CFD 2006), Egmond aanzee, Netherland, September 2006.

25. Bahrami, M., Roshanian, J. and Ebrahimi, B., "Aerospace Launch Vehicle Robust Control: A Variable Structure Approach," 7th Automatic Control Conference, Portugal, September 2006.

 

حاضرین در سایت

ما 38 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی مقاله های سال 1385